Projekty dwóch rozporządzeń zakładają większą elastyczność w ramach rolnictwa ekologicznego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
17-11-2023,13:15 Aktualizacja: 17-11-2023,13:19
A A A

Większą elastyczność w ramach upraw sadowniczych oraz upraw na gruntach rolnych, objętych płatnościami ekologicznymi - zakładają dwa opublikowane w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) projekty rozporządzeń resortu rolnictwa.

Zgodnie z oceną skutków regulacji (OSR) pierwszego projektu rozporządzenia zmieniającego warunki i tryb przyznawania w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, rolnicy realizujący zobowiązania ekologiczne obejmujące uprawy sadownicze (tj. w ramach pakietów 4 i 10 rolnictwa ekologicznego) oczekują wprowadzenia większej elastyczności w ich realizacji, w tym dopuszczenia możliwości przejścia na inny kierunek produkcji.

ziemniak

Plonowanie ziemniaka w systemie ekologicznym 2022

W zeszłym roku COBORU przeprowadziło w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) doświadczenia ekologiczne z odmianami jadalnymi bardzo wczesnymi, wczesnymi, średnio wczesnymi oraz średnio późnymi ziemniaka. Warto zapoznać...

Z sadów na grunty

Wskazano, iż przy obecnych warunkach przyznawania płatności ekologicznych rolnicy muszą zachować plantacje sadownicze do końca trwania zobowiązania, co skutkuje koniecznością ich utrzymywania pomimo nierentowności bądź porażenia przez chorobę.

Dlatego też w projektowanych przepisach zakłada się wprowadzenie możliwości zastąpienia w 2024 r. zobowiązań ekologicznych obejmujących uprawy sadownicze zobowiązaniami obejmującymi uprawy na gruntach rolnych, czyli w ramach pakietów 1-3, 5, 7-9 lub 11.

"Oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie wprowadzenie większej elastyczności w realizacji zobowiązań ekologicznych poprzez możliwość przejścia na inny kierunek produkcji, a tym samym przyznawania rolnikom płatności ekologicznych do upraw, które aktualnie są bardziej dochodowe i cieszą się większym popytem na rynku" – podano w OSR.

arimr, agencja, płatności ekologiczne, ekologia, hodowla, obsada zwierząt, dopłaty

Zmiany w zasadach płatności ekologicznych. Chodzi o obsadę zwierząt

Współczynnik obsady zwierząt na danej powierzchni obniżono z 0,5 DJP do 0,3 DJP. To oznacza, że więcej rolników może otrzymać dopłaty w ramach trzech pakietów dotyczących płatności ekologicznych. Trzeba tylko do 31 sierpnia za...

Większa swoboda decyzji

Dzięki drugiemu projektowi (nowela rozporządzenia ws. szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027) rolnik ma mieć większą swobodę podejmowania decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji ekologicznej (uprawy sadownicze lub zobowiązania obejmujące uprawy na gruntach rolnych).

Jak wyjaśniono możliwe będzie zastąpienie np. zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej