Projekt ustawy o Planie Strategicznym WPR wraca do komisji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2023,15:55 Aktualizacja: 07-02-2023,15:21
A A A

Projekt ustawy o Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 został ponownie skierowany do komisji rolnictwa. Podczas drugiego czytania projektu, we wtorek, zostały zgłoszone poprawki. Nowe przepisy tworzą ramy prawne dla realizacji unijnej polityki rolnej w naszym kraju.

Poprawki do projektu zostały zgłoszone przez klub PiS oraz KO. Wszystkie kluby i koła poselskie, z wyjątkiem koła Konfederacji, poparły projekt wskazując, że jest to niezwykle ważna ustawa dla polskiego rolnictwa.

W trakcie wtorkowej debaty poseł sprawozdawca Robert Telus (PiS) tłumaczył, że nowe przepisy mają na celu stworzenie podstaw prawnych do realizacji planu strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi o ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głownie do rolników, ale także do innych obszarów mieszkańców obszarów wiejskich - przedsiębiorców oraz samorządowców.

ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawa o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych

Ustawy ważne dla rolników przeszły przez Sejm

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych i opowiedział się za nowelą ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw. Za pierwszym...

Poprawki w imieniu klubu PiS zgłosił Jerzy Małecki. Jedna z nich dotyczy skrócenia terminu wejścia w życie projektowanej ustawy. Inne z kolei uwzględniają propozycje zmian zaproponowanych wcześniej przez sejmowych legislatorów.

Anna Wojciechowska z (KO) krytykowała rządzących, że projekt jest procedowany bardzo późno (wnioski o dopłaty można składać już od 15 marca). Posłanka zgłosiła poprawki dot. m.in. dopłat do biologicznej ochrony upraw.

W opinii Koalicji Polskiej, Plan Strategiczny w większym stopniu powinien wspierać produkcję energii (OZE) na wsi, bo jest to jeden z czynników wpływających na koszty produkcji rolnej. Według ludowców w większym stopniu powinna być też wspierana konkurencyjność polskiego rolnictwa m.in. z powodu zmian geopolitycznych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaznaczył, że projekt nastawiony jest na to, by jak najwięcej środków trafiło do rolników, którzy prowadzą małe i średnie gospodarstwa. W związku z tym oprócz płatności podstawowych stworzone zostały ekoschematy, które mają takim gospodarstwom służyć. Każdy rolnik może sobie wybrać poszczególne ekoschematy dostosowane do jego gospodarstwa, tak by podnieść ich dochodowość.

Bartosik zaznaczył, że dzięki różnym dopłatom 97 proc. polskich gospodarstw będzie miało dopłaty na poziomie średniej unijnej. Wiceminister zapewnił, że rolnicy zostaną przeszkoleni i powinni poradzić sobie z ubieganiem się o te płatności.

Na realizację Planu Strategicznego składa się: wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty bezpośrednie) oraz 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR - na wsparcie obszarów wiejskich. W przypadku II filaru oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na ten cel.

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu