Ustawy ważne dla rolników przeszły przez Sejm

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-01-2023,12:30 Aktualizacja: 13-01-2023,12:30
A A A

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych i opowiedział się za nowelą ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw.

Za pierwszym dokumentem głosowało 450 posłów, przeciw było 3, a 2 się wstrzymało. Przepisy znowelizowanej ustawy wiążą wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

ustawa o jakości artykułów rolno-spożywczych, IJHARS, KAS, Senat

Kontrole finansowania programów z unijnych środków przejdą z IJHARS do KAS

Senat jednogłośnie poparł ustawę o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Krajowej Administracji Skarbowej, nie wnosząc do niej poprawek. Nowe przepisy przenoszą kontrole finansowania programów z unijnych...

Emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS. Stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ale nie jest równa emeryturze rolniczej, tylko na jej podstawie liczy się wysokość ostatecznej emerytury, mnożąc przez określone wskaźniki.

Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż emerytury z ZUS. Stąd powstały duże różnice miedzy świadczeniami. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS - 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł. W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS może wzrosnąć do 1588,44 zł, a po zmianie przepisów emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS. Nowe przepisy mają wejść w życie marca tego roku. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

finansowanie WPR 2023-2027, ARiMR, EFRG,  EFRROW

Rząd przyjął projekt ustawy o finansowaniu WPR 2023-2027

Zasady uruchamiania unijnych środków przeznaczonych na wsparcie rolnictwa w Polsce określa ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, której projekt przyjęła Rada Ministrów. Jak poinformowała...

Druga ustawa ma na celu stworzenie jednolitych przepisów dotyczących procedury rejestracji na szczeblu krajowym oraz kontroli i ochrony wszystkich objętych projektem produktów, środków lub napojów. Dotychczas były rozproszone w różnych aktach prawnych. Za przyjęciem ustawy głosowało 438 posłów, 4 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy wdrażają ustawy regulujące kwestie oznaczeń geograficznych. Jeden akt prawny będzie obejmował trzy sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych i win.

Sejm uchwalił również bez poprawek nowelizację ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Zmiany wynikają z przepisów Komisji Europejskiej dotyczących przyznawania pomocy ze środków UE organizacjom producentów w sektorze owoców i warzyw i ich zrzeszeniom. Za nowelą zagłosowało 438 posłów, przeciw było 9, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dokument wzmacnia nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej. W ustawie przyjęto też sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które są wycofywane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym. Będzie niższa od aktualnych cen rynkowych.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Senatu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej