Produkty nie spełniające standardów szybciej będą wypadać z rynku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-01-2020,10:40 Aktualizacja: 24-01-2020,13:33
A A A

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie kontrolowała żywność zarówno na etapie produkcji i przetwarzania jak i dystrybucji.

- W czasie prac sejmowych wniesiono 6 poprawek, które zostały zaakceptowane przez komisję rolnictwa - informował poseł sprawozdawca Leszek Galemba (PiS). Były to poprawki zgłoszone przez posłów w imieniu rządu. Dotyczą m.in. znakowania żywności bez GMO.

kontrole  IJHAR-S, kiełbasa na grilla, oznakowanie kiełbas, cechy organoleptyczne wędlin

Co wrzucamy na grilla? Inspekcja sprawdziła kiełbasy

Kiełbasy z przeznaczeniem na grilla były priorytetem dla inspektorów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (IJHAR-S) podczas przeprowadzonej w trzecim kwartale 2019 roku kontroli (objęła 125 podmiotów) przetworów...

Podczas drugiego czytania projektu poseł Michał Urbaniak (Konfederacja) zaproponował poprawkę dotyczącą zmniejszenia kary dla osób, które w poprzednim roku rozliczeniowym nie miały dochodów, a dopuściły się uchybień z 1000 zł do 100 zł. Została ona wycofana.

W opinii autorów ustawy - ministerstwa rolnictwa - powierzenie jednemu organowi kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do efektywniejszego eliminowania produktów nie spełniających wskazanych na etykietach standardów jakościowych.

Obecnie jakość handlowa żywności jest kontrolowana - w zależności od etapu obrotu - przez dwa organy: Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na etapie produkcji i dystrybucji oraz przez Inspekcję Handlową - w sklepach.

Ustawa przewiduje wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS.

Będzie mógł nadzorować działalność wojewódzkich inspektorów Inspekcji oraz wydawać im wytyczne i polecenia, a także miał możliwość wystąpienia do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora IJHARS, jeśli stwierdzi, że jego działanie zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań przez wojewódzki inspektorat.

Znowelizowane przepisy - co do zasady - mają wejść w życie 1 lipca 2020 r. Teraz ustawa zostanie przekazana do prac w Senacie.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu