Posłowie poprawiają przepisy dotyczące wycinki drzew

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2017,15:15 Aktualizacja: 05-04-2017,15:30
A A A

Sejmowa komisja środowiska poparła w środę projekt noweli Prawa ochrony środowiska autorstwa PiS. Nowe przepisy mają zaostrzyć obowiązujące od 1 stycznia prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. Za przyjęciem projektu głosowało 17 posłów, 11 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wojciech Skurkiewicz (PiS), poseł wnioskodawca podkreślił, że projekt uszczelni system, tak by nie dochodziło do wycinki drzew "często wbrew logice".

wycinka drzew na posesji, drzewa, wycinka, sejm, pis, ustawa o ochronie przyrody

Sejm poprawia ustawę o wycince drzew. A samorządy nakładają kary

Sejm w środę nie zajmie się proponowaną przez PiS nowelizacją ustawy o ochronie przyrody dotyczącą wycinki drzew. We wtorek projektem nie zajęła się komisja ochrony środowiska ponieważ, jak wyjaśnił poseł wnioskodawca, przepisy wymagają...

Nowe prawo ma dać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Poseł tłumaczył, że właściciel nieruchomości chcąc dokonać wycinki drzew bądź krzewów na swojej nieruchomości będzie musiał zgłosić to wcześniej do gminy. W ciągu dwóch tygodni urzędnik gminny będzie musiał dokonać oględzin działki i sprawdzić stan faktyczny np. czy drzewa nie są chronione bądź, czy nie mają one znamion pomników przyrody.

Jeżeli gmina w ciągu kolejnych 14 dni nie wyrazi sprzeciwu do planowanej wycinki (tzw. milcząca zgoda), to wtedy będzie można ją przeprowadzić.

Podczas posiedzenia komisji wprowadzono poprawkę, która zakłada, że jeśli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, która będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za usunięcie tych drzew.

wycinka drzew na posesji, drzewa, wycinka, sejm, ustawa o ochronie przyrody

RPO ma propozycję w sprawie wycinki drzew. Pismo już jest w Sejmie

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich proponuje wprowadzenie obowiązku zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu z przyznaniem organom ochrony przyrody prawa do wniesienia sprzeciwu od zamiaru wycinki. Pismo w tej sprawie zostało już przesłane do...
Jak tłumaczył Skurkiewicz, nowe przepisy zobowiążą też ministra środowiska do wydania dwóch rozporządzeń. W jednym określi, jakie gatunki drzew i ich wiek będą kwalifikowane jako cenne przyrodniczo. Chodzi o tzw. znamiona drzew pomnikowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu gmina będzie mogła wydać zakaz wycięcia takiego drzewa. W drugim, szef resortu określi wysokość stawek opłat za wycięcie drzew czy krzewów. Zgodnie z projektem będzie miał pół roku na wydanie tych rozporządzeń.

W trakcie posiedzenia posłowie PO i Kukiz’15 wskazywali, że przepisy noweli będą łatwe do obejścia. Propozycja PiS - jak mówiła Gabriela Lenartowicz (PO) - to "pozorne uszczelnienie przepisów". Posłanka przekonywała, że nowela spowoduje, że właściciele nieruchomości "na wszelki wypadek" wytną drzewa na swoich posesjach i po prostu poczekają 5 lat z wnoszeniem pozwolenia o budowę.

Posłanka Anna Paluch (PiS) podkreśliła, że "wymowa przepisów jest oczywista - jeżeli ktoś wycina drzewa w celu prowadzenia działalności gospodarczej - to musi wnieść stosowne opłaty”.

wycinka drzew, Jan Szyszko, PiS, projekt ustawy, prawo, drzewa

Będzie nowelizacja dotycząca wycinki drzew

Jeżeli na nieruchomości zostaną usunięte drzewa, właściciel nie będzie mógł zbyć tej nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przez pięć lat - przewiduje projekt PiS nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dot....

Jan Mencwel ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze podkreślił, że zaproponowana przez PiS konieczność zgłoszenia wycinki do gminy jest pozytywna, ponieważ do tej pory właściciele nie mieli jakichkolwiek ograniczeń w wycince.

Podobnie jak posłowie opozycji zwrócił jednak uwagę na luki prawne w przepisach zaproponowanych przez PiS. Jak mówił, nie każda działalność gospodarcza ma związek z pozwoleniem na budowę i wskazał, że można wyciąć drzewa, a w ich miejscu postawić reklamę bądź parking. Skrytykował też półroczny termin, który będzie miał minister środowiska na wydanie odpowiednich rozporządzeń.

Resort środowiska wyjaśniając półroczny termin na wydanie odpowiednich aktów wykonawczych, wskazał na konieczność przeprowadzenia szczegółowych ekspertyz.

Od początku roku obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Przepisy ustawy wzbudziły społeczne protesty.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej