RPO ma propozycję w sprawie wycinki drzew. Pismo już jest w Sejmie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2017,14:20 Aktualizacja: 31-03-2017,7:46
A A A

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich proponuje wprowadzenie obowiązku zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu z przyznaniem organom ochrony przyrody prawa do wniesienia sprzeciwu od zamiaru wycinki.

Pismo w tej sprawie zostało już przesłane do Stanisława Gawłowskiego, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP. W tym gremium toczą się bowiem prace nad dwoma projektami nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

wycinka drzew na posesji, drzewa, wycinka, sejm, pis, ustawa o ochronie przyrody

Sejm poprawia ustawę o wycince drzew. A samorządy nakładają kary

Sejm w środę nie zajmie się proponowaną przez PiS nowelizacją ustawy o ochronie przyrody dotyczącą wycinki drzew. We wtorek projektem nie zajęła się komisja ochrony środowiska ponieważ, jak wyjaśnił poseł wnioskodawca, przepisy wymagają...

W wystąpieniu rzecznik przypomina, że obowiązujące do końca zeszłego roku przepisy przewidujące zezwolenia na usunięcie drzewa, opłaty za jego usunięcie, a także administracyjne kary za wycinkę bez zezwolenia (często nakładane z automatu) były uciążliwe dla obywateli. Trybunał Konstytucyjny uznał więc je za niezgodne z Konstytucją, jako formy ograniczenia prawa własności nieruchomości.

Po wprowadzeniu w życie tzw. prawa Szyszki, czyli zniesienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na prywatnych działkach i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej też pojawiło się wiele kontrowersji.

"Praktyka stosowania znowelizowanej ustawy pokazała, że rozwiązanie, które weszło w życie z początkiem bieżącego roku, nie gwarantuje zachowania równowagi pomiędzy obiema (ochroną środowiska i prawem własności) wartościami chronionymi przez Konstytucję" - wskazał Adam Bodnar.

wycinka drzew, Jan Szyszko, PiS, projekt ustawy, prawo, drzewa

Będzie nowelizacja dotycząca wycinki drzew

Jeżeli na nieruchomości zostaną usunięte drzewa, właściciel nie będzie mógł zbyć tej nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przez pięć lat - przewiduje projekt PiS nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dot....

RPO wymienił dwie podstawowe wady obecnej regulacji. Po pierwsze może być pułapką na obywateli, którzy przeświadczeni o całkowitej swobodzie usuwania drzew i krzewów ze swoich nieruchomości mogą narazić się na odpowiedzialność za naruszenie odrębnych wymogów dotyczących ochrony przyrody (szczególnie dotyczących ochrony krajobrazu i konserwatorskiej). Po drugie usuwanie zadrzewień bez wątpienia wpływa negatywnie na jakość powietrza, a tym samym na nasze zdrowie i życie.

Zdaniem rzecznika wspomniane dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie przyrody nie eliminują w pełni problemów bowiem nie dają możliwości prowadzenia przez organy ochrony przyrody działań prewencyjnych.

"Pożądany efekt może być uzyskany przez powiązanie jednej z propozycji zmian, czyli wprowadzenia obowiązku zgłoszenia usunięcia drzewa lub krzewu z przyznaniem organom ochrony przyrody uprawnienia do wniesienia - w określonym, rozsądnym terminie i w przewidzianych prawem przypadkach - sprzeciwu od zamiaru wycinki" - proponuje rzecznik.

Według niego pozwalałoby to z jednej strony na uzyskanie przez właściciela nieruchomości pewności co do legalności planowanej wycinki. Z drugiej, gwarantowałoby możliwość zapobieżenia przypadkom wycinki wbrew regulacjom. Na koniec RPO zaznacza, że instytucja sprzeciwu z powodzeniem funkcjonuje od wielu lat np. w prawie budowlanym.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu