Pomoc dla producentów owoców oraz kalafiorów i brokułów. Projekt rozporządzenia trafił do wykazu prac rządu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
10-10-2023,11:50 Aktualizacja: 10-10-2023,11:54
A A A

Producenci truskawek i innych owoców, którzy ponieśli straty na skutek wystąpienia przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu otrzymają wsparcie finansowe. Pomoc dostaną także producenci kalafiorów i brokułów za niesprzedane warzywa - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt został opublikowany we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Wsparcie także w przypadku mniejszych strat

Jak wskazano w uzasadnieniu, pomoc dla producentów rolnych, którzy prowadzili uprawy owocujących drzew i krzewów owocowych oraz truskawek i którzy ponieśli straty na skutek wystąpienia w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu na powierzchni powyżej 70 proc. powierzchni tych upraw, będzie wypłacana na podstawie przepisów zmienianego rozporządzenia.

Konieczne jest jednak udzielenie tym producentom, których straty z powodu tegorocznych przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu ponieśli straty na powierzchni co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. powierzchni tych upraw.

W opinii ministerstwa rolnictwa, zasadnym jest też zróżnicowane stawki pomocy w przedziale 30–50 proc. strat w uprawie i 50–70 proc. strat.

krir, samorząd rolniczy, warzywnictwo, gospodarstwa warzywnicze, warzywa, kalafior, brokuł, chłodnie, skup interwencyjny

Skup interwencyjny kalafiorów i brokułów? Producenci tych warzyw są na skraju bankructwa

Rolnicy postulują pilne uruchomienie skupu interwencyjnego kalafiorów i brokułów, a także wprowadzenie dopłat do produkcji tych warzyw. Skupy wolą nabywać je z zagranicy. Prowadzący gospodarstwa warzywnicze w gminach Wyszogród...

Pomoc dla producentów kalafiorów i brokułów

Ponadto projektowane rozporządzenie wydłuża terminy naboru wniosków o szacowanie strat spowodowanych przez suszę oraz naboru wniosków o pomoc w związku ze skupem mokrej kukurydzy do 30 października 2023 r. Ponadto wydłużony zostanie termin udzielania kredytów płynnościowych dla podmiotów skupujących do 31 grudnia 2023 r., a także rozszerzony katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o kredyt, o podmioty prowadzące działalność oznaczoną kodem PKD 11.01.Z. (destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi).

"Potrzebne jest również wprowadzenie możliwości udzielenia pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym podmioty, z którymi mieli podpisaną umowę na dostawę tych produktów, odmówiły odbioru zakontraktowanych ilości" - poinformował resort rolnictwa w uzasadnieniu.

Poleć
Udostępnij