Państwowa ziemia na tworzenie terenów zieleni? Resort jest przeciw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-03-2021,11:10 Aktualizacja: 26-03-2021,11:16
A A A

Senat poparł senacki projekt ustawy, który pozwoli na bezpłatne przekazywanie samorządom gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod tereny zieleni. Resort rolnictwa wydał negatywną opinię o proponowanych zmianach.

Chodzi o projekt zmiany ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, przygotowany z inicjatywy senatorów klubu Koalicja Obywatelska.

państwowa ziemia, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, senat, tereny zielone

Gminy mają dostawać państwowe grunty pod tereny zieleni

Cztery połączone komisje poparły senacki projekt ustawy, który pozwoli na bezpłatne przekazywanie gminom gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod tereny zieleni. Projekt teraz trafi pod obrady plenarne Senatu. Chodzi o projekt...

Senat zdecydował o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Za podjęciem uchwały w tej sprawie opowiedziało się 51 senatorów, 1 był przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu.

Projekt jest bardzo krótki i polega na dodaniu do obowiązującej ustawy jednego przepisu, który przewiduje, że państwowe grunty mogą być nieodpłatne przekazane "na cele związane z założeniem terenów zieleni w rozumieniu (...) ustawy o ochronie przyrody, pod warunkiem, że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy".

Projekt poszerza możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej "Zasobem". Utrzymano przy tym wymóg zgody właściwego ministra, co pozwoli zachować gwarancje zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa.

Senacki projekt negatywnie zaopiniował resort rolnictwa. Wiceminister Ryszard Bartosik wyjaśnił, że obecny katalog celów, na jakie mogą być przekazywanie bezpłatnie państwowe grunty jest wystarczający.

OT KOWR Wrocław, gmina Wrocław, Piotr Regiec, Marcin Obłoza, ziemia pod cmentarz

KOWR chce od gminy 100 milionów za ziemie pod cmentarz

Ponad 100 milionów złotych miał zażądać Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu od gminy Wrocław za tereny przekazane kiedyś z państwowego zasobu pod rozbudowę i budowę miejskich cmentarzy. Jak podaje Radio...

- Grunty przeznaczane na cele związane z zakładaniem zieleni, to zwykle grunty o większej powierzchni, dobrze zlokalizowane, a więc grunty o dużym potencjale inwestycyjnym stanowiące atrakcyjne składniki zasobu, których nieodpłatne wyzbycie mogłoby w sposób znaczący wpływać negatywnie na realizację zadań ustawowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - argumentował polityk.

Opinia ministerstwa zaskoczyła senatorów. Zwracali uwagę, że coraz więcej uwagi przywiązuje się właśnie do powstawania terenów zieleni. Senator projektodawca Bogdan Zdrojewski (klub KO) podkreślił, że projektowana zmiana ustawy ma jedynie dawać możliwość przekazania ziemi, ale nie obliguje np. KOWR do jej przekazania.

Senacki projekt trafi teraz do prac w Sejmie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt