Nowelizacja ustawy o ARiMR z podpisem prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-03-2022,14:55 Aktualizacja: 18-03-2022,14:38
A A A

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - podała Kancelaria Prezydenta RP. Nowe przepisy m.in. umożliwiają utworzenie spółki IT, która będzie obsługiwać ARiMR oraz pozwalają na oddłużenie gospodarstw rolnych.

Jak przekazała KPRM, zmiany zawarte w ustawie dotyczą zarówno organizacji pracy Agencji, jak i beneficjentów pomocy wypłacanej przez ARiMR.

dopłaty bezpośrednie, płatności obszarowe, wsparcie dla rolnictwa, PROW 2014-2020, ARiMR

ARiMR przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe. Są zmiany

15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za ten rok. Dokumenty można składać tylko elektronicznie. Dokumenty można składać do 16 maja. Ten, kto...

Ustawa umożliwia utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie obsługiwał Agencję w zakresie IT. Będzie się zajmował nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także stopniowo wytwarzał niezbędne oprogramowanie na jej potrzeby oraz przejmował rozwój i utrzymanie systemów zbudowanych przez dostawców zewnętrznych.

Nowela reguluje też kwestię oddłużenia gospodarstw. Chodzi o długoletnie zadłużenia, gdzie odsetki przekraczają wielokrotnie kapitał podstawowy. W takim przypadku odsetki będą umarzane pod warunkiem spłaty kapitału.

Umożliwiono dokonywania przelewów, na wniosek rolnika, na rzecz zakładu ubezpieczeń składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych z wypłacanych zaliczek oraz z płatności bezpośrednich i środków przejściowego wsparcia krajowego.

Wprowadzono też zmianę dotyczącą ustawy okołobudżetowej, w której 2021 r. przewidziano dla samorządów subwencję kanalizacyjną. Gminy, które w ogóle nie posiadają kanalizacji, musiałyby ją zwrócić. Zmiana przepisów sprawia, że pieniądze będzie można wykorzystać np. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nowe przepisy pozwalają ponadto na rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze Agencji, które obsadzane są w drodze powołania, o stanowisko doradcy Prezesa ARiMR.

Ustawa wprowadza także przepisy usprawniające funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi m.in. o rozwiązania dotyczące zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy czy skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych w Agencji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących planów finansowych Agencji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej