Nie będzie wycinki drzew i nowych mieszkań na terenach leśnych?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-07-2017,10:00 Aktualizacja: 27-07-2017,6:38
A A A

Na terenach przekazanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości przez Lasy Państwowe nie będzie wycinki drzew - podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przed możliwością przejmowania i sprzedaży lasów ostrzegała "Solidarność" leśników.

W liście do premier Beaty Szydło Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność ostrzegł, że przy literalnej interpretacji ustawy o KZN, dopuszcza ona przejmowanie przez Zasób we władanie gruntów pokrytych drzewostanem leśnym, czy będących lasami w myśl ustawy o lasach, chociaż akurat np. pozbawionych drzew.

ziemia, grunty, nieruchomości, ziemia Skarbu Państwa, mieszkania, inwestycje

Nowa ustawa lekarstwem na spekulacje państwową ziemią?

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości nie pozwoli na spekulacje ziemią Skarbu Państwa. Podczas prac w komisjach sejmowych wprowadzono do niej poprawkę eliminującą możliwość zakupu ziemi na tzw. słupa - powiedział PAP wiceminister MIB Tomasz...
Jak napisali związkowcy, dalszą opcją może być sprzedaż tych gruntów w celu gromadzenia przez KZN środków, albo użycia ich jako zastawy pod kredyty bankowe.

Związkowcy szacują, że zgodnie z ustawą o KZM Lasy Państwowe będą musiały przekazać informacje o 600 tys. ha terenów zalesionych, czyli 2-3 mln działek ewidencyjnych. Podkreślają, ze w ustawie nie ma żadnej gwarancji, iż do Zasobu nie będą masowo włączane grunty leśne.

Jak piszą autorzy listu, co prawda grunty zalesione, które trafią do KZN nie będą mogły być sprzedawane deweloperom pod budowę mieszkań, jednak będą mogły być sprzedawane, by zasilić finanse KZN. Zasób ma mieć bowiem swobodę w dysponowaniu włączonymi do niego gruntami - podkreślają.

Związkowcy, grożąc protestem, zażądali od premier deklaracji, że wymienione grunty będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do budowy obiektów liniowych i to w przypadku braku alternatywy, oraz że grunty nie będą przedmiotami zastawów ani obrotu.

anr, agencja nieruchomości rolnych, mieszkanie plus, przekazanie ziemi, Krajowy Zasób Nieruchomości

ANR ma tysiące hektarów na potrzeby programu Mieszkanie plus

Na potrzeby programu Mieszkanie plus mamy pulę ok. 6,5 tys. hektarów - powiedział Adam Struziak, rzecznik Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodał, że działki pod budowę mieszkań będzie mógł bezpłatnie z niej pobierać Krajowy Zasób...
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewnia, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości chroni tereny leśne. KZN nie będzie przeznaczał pod zabudowę mieszkaniową nieruchomości, na których prowadzi się gospodarkę leśną. Ustawa bezwzględnie zakazuje organizowania przetargów na użytkowanie wieczyste nieruchomości, na których prowadzona jest gospodarka leśna - poinformował resort w wydanym w środę komunikacie.

MIB podkreśla, że do KZN mają być przekazywane jedynie informacje o gruntach, które mogą być przydatne dla wybudowania na nich mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. "Nie ma mowy o automatycznym przekazywaniu działek pozostających w dyspozycji takich podmiotów jak np. Lasy Państwowe" - zaznaczył resort.

Resort podkreślił, że do KZN będą przekazywane informacje wyłącznie o nieruchomościach położonych na obszarach zurbanizowanych, np. w granicach miast. Poza tymi obszarami do wykazu trafiają wyłącznie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę w planach miejscowych albo w studium zagospodarowania gminy.

mieszkanie plus, Narodowy Program Mieszkaniowy, BGK Nieruchomości, włodziemierz stasiak, fundusze REIT

Lokale w programie Mieszkanie plus mogą być jeszcze tańsze

REIT-y mogą spowodować, że lokale budowane w ramach programu Mieszkanie plus będą tańsze - powiedział Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. Projekt REIT-ów, czyli ustawa o spółkach rynku wynajmu, jest przygotowywany przez...
Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami o działkach będą one mogły być przekazane do dysponowania na cele mieszkaniowe, za porozumieniem stron.

"Całkowicie nieprawdziwe jest twierdzenie, że nastąpi wycinka drzew na działkach przekazywanych przez Lasy Państwowe. Co więcej, jeżeli do KZN trafią zalesione nieruchomości lub np. nieużytki rolne przeznaczone do zalesienia, będzie je można przekazać Lasom Państwowym. Dzięki temu Lasy Państwowe będą mogły realizować swoje zadanie statutowe, jakim jest zwiększanie lesistości" - twierdzi ministerstwo.

Według MIB Lasy Państwowe będą przekazywać do KZN informacje o gruntach zbędnych z punktu widzenia gospodarki leśnej, które już zostały przeznaczone na funkcje mieszkaniowe. Mowa tu o gruntach nie pokrytych drzewostanem, niezalesionych w granicach administracyjnych miast a także o niezalesionych gruntach objętych w planach zagospodarowania przestrzennego funkcją mieszkaniową.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu