Nowa ustawa lekarstwem na spekulacje państwową ziemią?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
24-07-2017,7:55 Aktualizacja: 24-07-2017,11:53
A A A

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości nie pozwoli na spekulacje ziemią Skarbu Państwa. Podczas prac w komisjach sejmowych wprowadzono do niej poprawkę eliminującą możliwość zakupu ziemi na tzw. słupa - powiedział PAP wiceminister MIB Tomasz Żuchowski.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski powiedział PAP, że połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziły poprawkę do KZN, uszczelniającą jeszcze bardziej system, żeby nie można było kupić nieruchomości Skarbu Państwa na tzw. słupa.

anr, agencja nieruchomości rolnych, mieszkanie plus, przekazanie ziemi, Krajowy Zasób Nieruchomości

ANR ma tysiące hektarów na potrzeby programu Mieszkanie plus

Na potrzeby programu Mieszkanie plus mamy pulę ok. 6,5 tys. hektarów - powiedział Adam Struziak, rzecznik Agencji Nieruchomości Rolnych. Dodał, że działki pod budowę mieszkań będzie mógł bezpłatnie z niej pobierać Krajowy Zasób...
- Chodzi o to, a by wyeliminować taką sytuację, że firma słup, czy człowiek słup kupi ziemię na cele określone w umowie - budowy mieszkań na wynajem, domu, a następnie ją zbędzie - wyjaśnił dla PAP wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Wskazano, że "kupno na tzw. słupa jest z mocy prawa nieważne. Nieważna bowiem będzie umowa zbycia takiej nieruchomości" - dodał wiceminister.

Wiceminister dodał, że wprowadzono także poprawki wprowadzają zasadę, że "przy przetargach kryteria są wskazywane przy każdym przetargu, w odniesieniu do danej lokalizacji. Chcieliśmy wskazać, że kryteria są dobierane przy każdym przetargu indywidualnie, spośród listy kryteriów zawartych w ustawie" - tłumaczył Żuchowski.

wzrost cen ziemi, rolnictwo, spekulacja gruntami rolnymi, UE, ziemia

Coraz więcej krajów UE nie chce dalszej spekulacji gruntami rolnymi

Polska zwróciła uwagę na spotkaniu ministrów krajów UE odpowiedzialnych za rolnictwo na problem spekulowania ziemią, utrudniający rolnikom nabywanie gruntów. Podjęcie środków zaradczych w tej kwestii poparło we...
Połączone komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wprowadziły także kilka "poprawek doprecyzowujących, legislacyjnych, które powodują, że ustawa jest bardziej czytelna. Jednocześnie poprawki mają sprawić, że ustawa nie będzie stwarzała wrażenia, że Krajowy Zasób Nieruchomości ma służyć jeszcze czemuś innemu, niż cel mieszkaniowy. Poprawki mają cel mieszkaniowy uwypuklić" - zaznaczył Żuchowski.

KZN będzie gromadził te nieruchomości należące do Skarbu Państwa, które nadają się pod budownictwo mieszkaniowe wielo- i jednorodzinne i gospodarował nimi, tak by zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

KZN będzie także dbał o ochronę interesu lokatorów. Operator mieszkaniowy będzie zobowiązany do wypełnienia zobowiązań ustawowych w kontekście ochrony czynszu, a później dojścia do własności, czyli przeniesienia własności na wynajmującego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, kowr, przejęcie ziemi za długi, dlugi gospodarstw, ziemia rolna

KOWR przejmie długi gospodarstwa w zamian za ziemię

Wkrótce ma wejść w życie znowelizowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej. Skala...
Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami mają nie tylko zapewnić stabilne i efektywne funkcjonowanie tej instytucji, ale przede wszystkim umożliwić nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dofinansowywanie wyposażania ich w media (staną się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów), a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego.

Nadzór nad działalnością KZN ma sprawować minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

W czwartek ustawa została przyjęta przez Sejm. We wtorek (25 lipca) trafi do Senatu.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu