Ministerstwo pracuje nad przepisami wspierającymi rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-05-2016,15:05 Aktualizacja: 11-05-2016,15:12
A A A

Oznakowanie "polski produkt" ma pomóc konsumentom w wyborze produktu, a fundusze promocji mają w większym stopniu wspierać polskich rolników - to zmiany, które chce wprowadzić resort rolnictwa.

Chodzi o nowelizację dwóch ustaw: o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych oraz o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych - poinformowało w środę biuro prasowe ministerstwa.

Lista Produktów Tradycyjnych, przysmaki regionalne, podkarpacie

Na Podkarpaciu można już kupować zarejestrowane produkty regionalne

Podkarpacie, jako pierwsze w Polsce, zarejestrowało 200. wyrobów na ministerialnej Liście Produktów Tradycyjnych. Dotychczas większości z nich nie można było jdnak kupić w sklepach. Teraz część smakołyków trafiła do jednej z...

W przygotowywanym przez resort rolnictwa projekcie nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wprowadzona będzie nowa regulacja dotyczące dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją "produkt polski" wraz z określeniem wzoru znaku.

Regulacje dadzą możliwość producentom podawania w oznakowaniu środków spożywczych informacji dotyczących krajowego pochodzenia wytwarzanego produktu w odniesieniu nie tylko do miejsca wyprodukowania, ale również w odniesieniu do użytych składników.

Wprowadzenie jednoznacznych kryteriów umożliwiających podawanie na zasadach dobrowolności informacji "produkt polski" umożliwi konsumentom wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje też zmiany w ustawie o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Chodzi o inny sposób wykorzystania środków funduszy, tak by wspierały promocję produktów rolno-spożywczych, znakowanych krajem/miejscem pochodzenia.
żywność regionalna, lubelskie, wymogi prawne, wymogi sanitarne

Żywność regionalna zgodna z wymogami prawa

Sprzedaż wyrobów regionalnych jest dla rolników coraz popularniejszą, uzupełniającą formą zarobkowania. Co może być największym problemem przy jej uruchamianiu? Czego powinno się wówczas wystrzegać? Podczas seminarium...

Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych utworzone zostały na podstawie ustawy z maja 2009 r. Powołano osiem funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego; wołowego; końskiego; owczego; ziarna zbóż i przetworów zbożowych; owoców i warzyw; mięsa drobiowego oraz ryb. Wcześniej istniał już Fundusz Promocji Mleka.

Fundusze są tworzone z wpłat w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka lub 0,1 proc. wartości pozostałych towarów takich jak zboże, mięso, owoce, ryby.

Pieniądze pochodzą od producentów rolnych, a przekazywane za pośrednictwem m.in. firm zajmujących się skupem na rachunek prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. Dysponują one ok. 40 mln zł rocznie. Największymi pieniędzmi dysponują fundusze promocji mleka i mięsa wieprzowego.

Fundusze promocji mają przede wszystkim wspierać działania marketingowe, zachęcać do wzrostu spożycia określonych produktów. Z pieniędzy tych można np. sfinansować udział w targach, badania rynkowe, akcje promocyjne czy prace naukowe. O wydatkach danego funduszu decyduje komisja zarządzająca składająca się z przedstawicieli producentów surowców i przetwórców oraz jeden reprezentant izb rolniczych.

Organizacje i związki zawodowe rolników zwracały uwagę, że fundusze w niedostateczny sposób wspierają polskich rolników. Szczególnie było to widoczne na przykładzie promocji mięsa, które w dużej części pochodziło z importu. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, importerzy nie muszą płacić na rzecz funduszu promocji.

Resort chce, by projektowane zmiany w tej ustawie w większym stopniu wspierały polskich producentów produktów rolno-spożywczych.

Obydwa projekty nowelizacji ustaw wkrótce trafią do konsultacji publicznych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement