Kto ma kwalifikacje rolnicze? Resort wyjaśnia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
16-05-2016,14:35 Aktualizacja: 16-05-2016,15:22
A A A

Nieprawdą jest, że wyższe wykształcenie jest niezbędne do posiadania kwalifikacji rolniczych - informuje ministerstwo rolnictwa. A takie doniesienia podawane są niekiedy w mediach.

Ustawa z 14 kwietnia o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 30 kwietnia nie wprowadziła żadnych zmian w zakresie kwalifikacji rolniczych. Zgodnie zatem z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

szkoly_rolnicze

Szkoły rolnicze z centrami kształcenia ustawicznego

Przy 36 prowadzonych przez ministra rolnictwa zespołach szkół rolniczych funkcjonują centra kształcenia ustawicznego dla dorosłych. MRiRW zakłada, że przy kolejnych 9 resortowych zespołach szkół rolniczych centra utworzone zostaną od...

  • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
  • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe

Natomiast za staż pracy, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

Sprzedaż państwowych gruntów, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi

Sprzedaż państwowych gruntów wstrzymana. Prezydent podpisał ustawę

Wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat i nowe zasady prywatnego obrotu ziemią wprowadza ustawa podpisana we wtorek przez Andrzeja Dudę. Ziemię rolną będzie mógł kupić tylko rolnik indywidualny, a prawo pierwokupu będzie...

  • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
  • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
  • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
  • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
  • odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt