Komisja za poprawkami do ustawy dot. organizacji hodowli zwierząt

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
17-11-2020,17:10 Aktualizacja: 26-11-2020,10:06
A A A

Senacka komisja rolnictwa poparła we wtorek kilka poprawek do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich zaproponowanych przez biuro legislacyjne. Ustawa wdraża do polskiego prawa unijne przepisy.

Poprawki mają charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Poparła je strona rządowa reprezentowana przez ministerstwo rolnictwa.

Uchwalona przez Sejm w październiku tego roku ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

produkcja mleka, bydło mleczne, PFHBiPM, Dorota Śmigielska, pandemia koronawirusa

Hodowcy i producenci mleka mają coraz więcej problemów

Na liście największych producentów mleka Polska zajmuje 12. miejsce na świecie i 4. w UE. Na sytuację w branży niekorzystnie jednak wpływa pandemia i związane z nią ograniczenia dla restauratorów i hotelarzy oraz wahania cenowe na...

Nowa ustawa w sposób kompleksowy reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdraża unijne przepisy w tej sprawie - tłumaczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

>>> Zobacz zapis posiedzenia senackiej komisji z 17 listopada

W porządku posiedzeniu komisji był zaplanowany też punkt nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie. Na prośbę senatorów spotkanie miało odbywać się z udziałem ministra Grzegorza Pudy. Minister na zaproszenie nie odpowiedział, a na posiedzenie skierował swojego zastępcę wiceministra Bartosika. W tej sytuacji senatorowie podjęli wniosek o przesunięciu tego punktu obrad na inny termin, tak by doszło do spotkania z ministrem.

WIDEO Fragment posiedzenia komisji, w którym senatorowie nie ukrywają swojej irytacji z powodu nieobecności ministra Grzegorza Pudy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY