Kolejne ustawy trafiły na biurko prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-12-2021,8:05 Aktualizacja: 19-12-2021,18:27
A A A

Sejm głosował na ostatnim posiedzeniu nad poprawkami wniesionymi przez Senat do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji PROW na lata 2021-2022, ustawy obniżającej akcyzę dla małych producentów napojów alkoholowych i ustawy o OSP. Dokumenty trafiły do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Pierwsza z ustaw przewiduje m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Według nowych zapisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie większy niż 5000 m kw. i nie głębszy niż 3 m.

Senat, scalanie gruntów, przekazanie spółek rolnych do MAP, PROW 2014-2020

Trzy ustawy do podpisu prezydenta, jedna wraca do Sejmu

Senat nie wniósł poprawek do ustaw w sprawie przekazania spółek rolnych do MAP, o scalaniu gruntów i o wyrobach winiarskich. Dokumenty trafią do podpisu prezydenta. Do Sejmu wraca z kolei ustawa przedłużająca PROW. Przekazanie...

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014-2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają też możliwość załatwienia spraw on-line w ARiMR. Obecnie - mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji - wymiana korespondencji oraz doręczenia nadal odbywają się w formie papierowej.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po pięciu miesiącach od ogłoszenia.

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy obniżającej akcyzę dla małych producentów napojów alkoholowych. Dotyczyły m.in. vacatio legis wprowadzanych zmian, miały charakter legislacyjny lub doprecyzowujący.

handel dla rolników, Andrzej Duda, promocja produktów lokalnych, dochody gospodarstw rolnych

Nowe przepisy mają zachęcić rolników do sprzedaży produktów

Andrzej Duda podpisał ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników. Ma to zachęcić gospodarzy do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw. Chodzi o ustawę o ułatwieniach w...

W ustawie, obok preferencji podatkowych dla małych producentów napojów alkoholowych, zapisano definicję małego producenta napojów alkoholowych. Nowela wprowadza także uelastycznienie sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą w innym kraju, a przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta. Akcyzę będzie można rozliczyć na terenie kraju bez konieczności korzystania z usług pośrednika.

Nowe przepisy nakładają także obowiązek elektronizacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, czyli objęcie ich monitorowaniem przy użyciu systemu EMCS, zamiast używanych obecnie dokumentów papierowych.

Sejm przyjął również część senackich poprawek do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP. Posłowie odrzucili m.in. poprawkę do projektu zgłoszoną przez Senat mówiącą o zmniejszeniu liczby lat do 20 zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych, które są potrzebne do otrzymania świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP.

Posłowie odrzucili również senacką poprawkę, według której prawo do ekwiwalentu pieniężnego powinno przysługiwać także strażakowi OSP, który uczestniczył w zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przyjęte zostały poprawki mówiące o tym, aby skreślić przepis, na podstawie którego działania strażaków ratowników OSP miałby organizować i koordynować naczelnik wyznaczony przez zarząd OSP. W dotychczasowej praktyce naczelnik jest wybierany przez walne zebranie członków OSP.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt