Nowe przepisy mają zachęcić rolników do sprzedaży produktów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-12-2021,12:55 Aktualizacja: 07-12-2021,13:03
A A A

Andrzej Duda podpisał ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników. Ma to zachęcić gospodarzy do sprzedaży własnych produktów w wyznaczonych miejscach, co ma zwiększyć dochody gospodarstw.

Chodzi o ustawę o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Jej celem jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy samorząd udostępniałaby miejsca dla rolników chcących sprzedawać produkty.

Sejm, PROW 2014-2020, scalanie gruntów, egzekucje komornicze

Sejm znowelizował ustawy ważne dla rolników

Sejm znowelizował ustawy dotyczące PROW 2014-2020, scalania gruntów oraz przyjął dokument o wyrobach winiarskich. Posłowie przyjęli też poprawkę Senatu do noweli w sprawie zwierząt rolnika niepodlegających egzekucji komorniczej. Ustawa...

W myśl nowych przepisów, miejsce do prowadzenia handlu powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta, czy blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną komunikacją. Gospodarze mają być ponadto zwolnieni od opłaty targowej.

Jak zwrócono uwagę w informacji Kancelarii Prezydenta RP, ustawa wprowadziła definicje rolnika, "odsyłając w tym zakresie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz domownika, rozumianego jako osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 15 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy".

Ustawa zdefiniowała też handel "jako proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne".

Wprowadzono także definicję produktów rolnych lub spożywczych, rozumianych jako produkty "wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do TFUE, runa leśnego lub dziczyzny".

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt