Hodowcy krów i świń dostaną dopłaty. Prezydent podpisał ustawę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2020,12:30 Aktualizacja: 25-02-2020,12:37
A A A

Prezydent podpisał ustawę w sprawie dopłat dla rolników z tytułu utrzymywania krów oraz trzody chlewnej w warunkach ponad wymagane normy. Na ten cel, na najbliższe dwa lata, resort rolnictwa chce przeznaczyć z unijnych środków 50 mln euro.

Chodzi o znowelizowaną 23 stycznia przez Sejm ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

dopłaty dla hodowców krów i świń, dobrostan zwierząt, Europejski Fundusz Rolny, prow 2014-2020

Ustawa w sprawie dopłat do dobrostanu krów i świń do podpisu prezydenta

Senat w czwartek wieczorem poparł bez poprawek ustawę w sprawie dopłat dla rolników z tytułu utrzymywania krów oraz trzody chlewnej w warunkach ponad wymagane normy. Na ten cel resort rolnictwa chce przeznaczyć na najbliższe dwa lata...

Dopłaty do "dobrostanu" krów i świń będą przysługiwały rolnikom, którzy poprawią warunki utrzymywania zwierząt. Działania maja polegać na zapewnieniu im możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych m.in. przez zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 zwierzę co najmniej o 20 proc. ponad wymogi minimalne albo umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Wsparcie finansowe w ramach tego działania ma zrekompensować rolnikom poniesienia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia tzw. praktyk podwyższonego dobrostanu zwierząt.

O dopłatę do dobrostanu zwierząt będzie się można ubiegać w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie. Na dodatkowe dopłaty do dobrostanu zwierząt zarezerwowano 50 mln euro. Resort rolnictwa szacuje, że z tej pomocy może skorzystać ok. 65 tys. rolników - hodowców krów i świń.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące dopłat znajdą się w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Przewiduje się, że dopłata dla hodowców trzody wyniesie 301 zł rocznie na lochę i 24 zł na tucznika.

likwidacja hodowli świń, tereny objęte ASF, hodowla trzody chlewnej

ARiMR wypłaci premie za likwidację hodowli świń

Do 28 marca rolnicy z terenów objętych ASF, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR o przyznanie pomocy finansowej. Agencja zaznaczyła w komunikacie, że wsparcie na...

Rolnik dostanie dopłatę w wysokości 185 zł rocznie do krowy mlecznej, jeżeli będzie ją wypasał przez minimum 120 dni; dopłata dla krów mlecznych utrzymywanych grupowo w budynkach, gdy ich powierzchnia zostanie zwiększona o 20 proc., wyniesie 595 zł rocznie.

W przypadku krów "mamek" płatność w wysokości 329 zł rocznie będzie przyznana rolnikowi, który zapewni dostęp do środowiska zewnętrznego poza okresem wypasu (od 16 października do 14 marca).

Nowe przepisy umożliwiają ponadto rolnikom składanie oświadczeń zamiast e-wniosku o dopłaty bezpośrednie. Będzie to możliwe w przypadku, gdy w ich gospodarstwie ciągu roku nie zaszły zmiany w stosunku do stanu z przed roku.

Taki tryb jest przewidziany jedynie dla małych gospodarstw (do 10 ha). Rolnicy będą mogli dostarczyć taki dokument od 1 marca do 15 kwietnia.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca z wyjątkiem przepisu dotyczącego składania oświadczeń, który zacznie obowiązywać od 1 marca.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10 - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę