Ustawa w sprawie dopłat do dobrostanu krów i świń do podpisu prezydenta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2020,8:05 Aktualizacja: 07-02-2020,8:08
A A A

Senat w czwartek wieczorem poparł bez poprawek ustawę w sprawie dopłat dla rolników z tytułu utrzymywania krów oraz trzody chlewnej w warunkach ponad wymagane normy. Na ten cel resort rolnictwa chce przeznaczyć na najbliższe dwa lata 50 mln euro.

Chodzi o znowelizowaną 23 stycznia przez Sejm ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Koniec Epoki Klatkowej, Compassion Polska, dobrostan zwierząt, klatki dla zwierząt

Dobrostan zwierząt ważny dla obywateli. Chcą zniesienia epoki klatkowej

"Koniec Epoki Klatkowej" to inicjatywa obywatelska na rzecz dobrostanu zwierząt. Jak informuje jej autor Compassion Polska, ponad 1,5 mln osób złożyło pod nią swoje podpisy. Inicjatywę "Koniec Epoki Klatkowej" w Polsce...

Za ustawą opowiedziało się 97 senatorów - wszyscy obecni na sali. Senacka komisja rolnictwa także nie wniosła do ustawy poprawek.

Sprawozdawca komisji rolnictwa Jacek Bogucki (PiS) przedstawiając ustawę zaznaczył, że dopłaty do "dobrostanu" krów i świń będą przysługiwały, gdy rolnik poprawi warunki utrzymywania zwierząt.

Dodał, że normy chowu zwierząt w Polsce i w Europie i tak już są najwyższe na świecie. Wyjaśnił, że dopłaty mają rekompensować rolnikom nakłady poniesione na poprawę warunków chowu zwierząt oraz utracone dochody w wyniku wprowadzenia podwyższonych standardów.

Bogucki zaznaczył, że szczegółowe rozwiązania dotyczące dopłat znajdą się w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Poinformował, że ustawa umożliwia rolnikom składanie oświadczeń zamiast e-wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Będzie to możliwe w przypadku, gdy w ich gospodarstwie ciągu roku nie zaszły zmiany w stosunku do stanu z przed roku. Taki tryb jest przewidziany jedynie dla małych gospodarstw (do 10 ha). Rolnicy będą mogli dostarczyć taki dokument od 1 marca do 15 kwietnia.

dobrostan świń, kontrole dobrostanu w Danii, trzoda chlewna, hodowcy świń,sankcje

Będzie więcej kontroli dobrostanu świń w duńskich fermach

Dania wprowadza dodatkowe kontrole dotyczące dobrostanu trzody chlewnej. Jest to efekt licznych naruszeń popełnionych przez duńskich hodowców w minionym roku.     Naruszenie dobrostanu zwierząt w 2018 r. było efektem ukarania...

Ryszard Kamiński, wiceminister rolnictwa podkreślił zaś podczas debaty w Senacie, że nowe przepisy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym zakresie.

Senator Antoni Mężydło (PO-KO) przyznał, że ustawa jest dobra. Zauważył jednocześnie, że nie wszyscy chętni będą mogli skorzystać z dopłat m.in. z powodu ASF dlatego, że nie przewiduje się trzymania świń na wolnym wybiegu, a rozbudowa chlewni nie jest prostym zadaniem.

Ustawa zakłada, że hodowcy krów i świń będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, jeśli poprawią warunki utrzymania zwierząt ponad wymagane normy, np. zwiększając powierzchnię przypadającą na zwierzę o co najmniej 20 proc. ponad wymaganą minimalną, albo dając zwierzętom dostęp do pastwiska lub wybiegu.

Na dodatkowe dopłaty do dobrostanu zwierząt zarezerwowano 50 mln euro w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Są to środki przewidziane na najbliższe dwa lata, ale - jak zapewnił wiceminister - takie wsparcie prawdopodobnie będzie kontynuowane do 2030 roku.

dobrostan bydła, PFHBiPM, bydło mleczne, bydło mięsne

Dobrostan bydła bardziej opłacalny od tworzenia grup producenckich

Hodowcy i producenci bydła mlecznego oraz mięsnego, a także trzody chlewnej, mogą otrzymać pieniądze na działanie związane z podnoszeniem dobrostanu zwierząt. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, że na ten...

Dodatkowe pieniądze mają rekompensować rolnikom koszty podwyższonych standardów utrzymywania zwierząt. Szacuje się, że z tej pomocy może skorzystać ok. 65 tys. hodowców krów i świń.

W rozporządzeniu ministra rolnictwa, które jest obecnie przygotowywane, przewiduje się, iż dopłata dla hodowców trzody wyniesie 301 zł rocznie na lochę i 24 zł na tucznika.

Rolnik dostanie dopłatę w wysokości 185 zł rocznie do krowy mlecznej, jeżeli będzie ją wypasał przez minimum 120 dni; dopłata dla krów mlecznych utrzymywanych grupowo w budynkach, gdy ich powierzchnia zostanie zwiększona o 20 proc., wyniesie 595 zł rocznie.

W przypadku krów "mamek" płatność w wysokości 329 zł rocznie będzie przyznana rolnikowi, który zapewni dostęp do środowiska zewnętrznego poza okresem wypasu (od 16 października do 14 marca).

Ustawa ma wejść w życie 15 marca, z wyjątkiem przepisu dotyczącego składania oświadczeń, który zacznie obowiązywać od 1 marca. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10 - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

26.10 - 24.11.2020 dotacje do tzw. małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę