Dwie ustawy do podpisu prezydenta, dwie wracają do Sejmu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-02-2023,13:50 Aktualizacja: 09-02-2023,13:49
A A A

Senatorowie poparli ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 oraz nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oba dokumenty trafią teraz do podpisu prezydenta. Dwie inne ustawy ważne dla gospodarzy wracają do Sejmu.

Pierwsza ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów w kwestii finansowania WPR 2023-2027. Ma charakter techniczny i proponuje się w niej rozwiązania podobne do obowiązujących.

ustawa odległościowa, budowa wiatraków, Sejm, Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027

Sejm uchwalił ważne ustawy dla rolników. Teraz czas na Senat

Sejm uchwalił ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz odłegłościową. Oba dokumenty trafią teraz do Senatu. Za pierwszą ustawą głosowało 439 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał....

Akt prawny określa m.in. właściwość organów w zakresie uruchamiania środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W nowej ustawie są też przepisy dotyczące zasad uruchamiania środków z budżetu państwa na wyprzedzające współfinansowanie kosztów kwalifikowanych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym, a także pomocy technicznej.

Funkcję agencji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką certyfikującą będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Z kolei zadania związane z uruchamianiem środków pochodzących z europejskich funduszy rolnych wykonywać będzie minister finansów, przy udziale ministra rolnictwa.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Jacek Sasin, Henryk Kowalczyk, kredyty dla rolników, rynek zbóż

Minister ogłosi program ochrony rolników. Na gospodarzy czekają już specjalne kredyty

W czwartek zostanie przedstawiony program ochrony rolników jeśli chodzi o rynek zbóż - zapowiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Jego zdaniem to będzie istotny udział w stabilizacji cen i dochodów. - Bardzo istotne...

Senat nie zgłosił również poprawek do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jej celem jest podniesienie wysokości emerytury rolniczej; chodzi o zmianę sposobu waloryzacji emerytur z KRUS.

Przepisy znowelizowanej ustawy wiążą wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej określonej w przepisach emerytalnych. Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż z ZUS, stąd powstały duże różnice między świadczeniami.

Nowelizacja zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej z ZUS. Według autorów projektu, przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS. Minimalna emerytura z ZUS wynosić będzie w tym roku 1 588,44 zł.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca.

Senatorowie zgłosili natomiast poprawkę do noweli ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Wskazuje, że zwrot pomocy udzielonej grupie producentów owoców i warzyw dotyczy tylko określonej inwestycji. Są także poprawki o charakterze doprecyzowującym do ustawy o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych. Ustawa ujednolica przepisy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów. Oba dokumenty ponownie rozpatrzy teraz Sejm.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej