Sejm uchwalił ważne ustawy dla rolników. Teraz czas na Senat

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-02-2023,10:35 Aktualizacja: 09-02-2023,10:40
A A A

Sejm uchwalił ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz odłegłościową. Oba dokumenty trafią teraz do Senatu.

Za pierwszą ustawą głosowało 439 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał. Poprawki zostały zgłoszone podczas drugiego czytania. Sejm poparł zgłoszone przez PiS, a odrzucił zaproponowane przez przez KO.

ustawa wiatrakowa, zasada 10H, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

200 dodatkowych metrów w ustawie wiatrakowej. Branża: to bubel

Przyjęcie poprawki o zmianie minimalnej odległości od wiatraków z 500 na 700 metrów, to dalsze blokowanie energetyki wiatrowej na lądzie. Spowoduje to redukcję możliwej mocy zainstalowanej o ok. 60-70 proc. - przekonuje Polskie...

8 poprawek do projektowanej ustawy w imieniu klubu PiS zgłosił Jerzy Małecki. Pięć było propozycjami biura legislacyjnego i miało charakter redakcyjny. Pozostałe dotyczyły Lokalnych Grup Działania, a jedna zmiany terminu wejścia w życie dokumentu - zamiast po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia na z dniem 15 marca.

Natomiast negatywnie zostały zaopiniowanych 5 poprawek zgłoszonych przez Klub Koalicji Obywatelskiej. Były to propozycje strony społecznej, głównie organizacji ekologicznych i dotyczyły m.in. dopłat do biologicznej ochrony upraw.

Uchwalona ustawa stwarza podstawy prawne do realizacji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, co umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie będzie skierowane głownie do rolników, ale także do innych obszarów mieszkańców obszarów wiejskich - przedsiębiorców oraz samorządowców.

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027, wsparcie dla rolnictwa, dopłaty bezpośrednie

25 miliardów euro na realizację Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, który stwarza ramy prawne dla jego realizacji - poinformowała Kancelaria Prezesa RM. Polska ma na ten cel 25 mld...

Na realizację Planu Strategicznego Polska otrzymała ponad 25 mld euro. Pomoc będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wyjątkiem niektórych interwencji, w przypadku których wsparcia będą udzielać samorządy województw.

Sejm znowelizował też ustawę odłegłościową. Zgodnie z nowymi przepisami wiatraki będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od domów, przy spełnieniu szerzegu dodatkowych warunków. Za uchwalaniem noweli ustawy głosowało 214 posłów, 27 było przeciw, 209 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy przewidują, że nowe turbiny wiatrowe będą mogły być lokowane tylko na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Podstawą dla określania odległości minimalnej - pomiędzy 10H a 700 m dla budynków mieszkalnych - będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) wykonywanej w ramach MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców.

Władze gminy nie będą mogły odstąpić od wykonania SOOŚ dla projektu MPZP, który uwzględnia elektrownię wiatrową. Nowelizacja znosi zakaz budowy budynków w pobliżu istniejących wiatraków, wprowadza też minimalne odległości turbin wiatrowych od linii przesyłowych energii elektrycznej.

Obowiązująca obecnie ustawa zakazuje budowy turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10-krotna wysokość wieży i łopaty wirnika w najwyższym położeniu od zabudowy mieszkalnej.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich