Będzie więcej czasu na instalację dotowanych silosów. Firmy mają problemy z terminowymi dostawami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2024,12:50 Aktualizacja: 20-02-2024,12:51
A A A

Zakup lub montaż silosu będzie mógł być realizowany do 30 kwietnia 2025 r., a nie jak dotychczas do 31 października br. - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który jest obecnie w konsultacjach publicznych.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, "ograniczy to ryzyko niezrealizowania w terminie przez ostatecznych odbiorców wsparcia projektów w zakresie infrastruktury magazynowej, tj. zakupu lub montażu nowego silosa". Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że sprawa dotyczy ok. 4 tys. rolników.

Wyjaśniono, że "ma to związek z problemami firm dostarczającymi silosy – głównie odnosi się to do terminowej dostawy i instalacji silosów. Jest to związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na tego typu infrastrukturę magazynową, w związku z dużym wolumenem zbóż na rynku, wynikającym m.in. ze zwiększonego importu zbóż z Ukrainy".

resort rolnictwa, samorząd rolniczy, nabór, wnioski, pomoc, silosy

Druga szansa w naborze wniosków o dotacje do silosów? Resort zajął jasne stanowisko

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) jednoznacznie odpowiedziało na wystąpienie dotyczące przywrócenia terminu na składanie załączników i poprawek do wniosków o pomoc finansową przy zakupie i montażu silosów....

Z przepisów usunięto również ograniczenie w zakresie czasu trwania przedsięwzięcia – uprzednio było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oczekiwanym efektem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia - według resortu rolnictwa - będzie skrócenie i dywersyfikacja łańcucha dostaw poprzez wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury magazynowej dla produktów rolnych wytwarzanych w ramach podstawowej produkcji rolnej, w celu zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na obecne i przyszłe kryzysy na rynkach rolnych.

Wsparcie skierowane jest do rolników na zakup nowego silosa, zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa oraz montaż i transport silosa wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie w następującym dniu po jego ogłoszeniu.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu