Będzie nowy zawód, związany z klasyfikacją gleboznawczą gruntów. Przewiduje to projekt ustawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Marek Siudaj PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
15-05-2024,9:35 Aktualizacja: 15-05-2024,9:40
A A A

Ustanowienie zawodu, związanego z klasyfikacją gleboznawczą gruntów czy nowe zasady związane ze zbieraniem i udostępnianiem informacji dotyczących terenów ważnych dla obronności zakłada projektowana nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

W wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów, publikowanym na stronach kancelarii premiera, znalazła się informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Podano tam, że w projekcie mają zostać wprowadzone uprawnienia zawodowe w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Określone zostaną wymagania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także zasady kontroli poprawności wykonywania przez klasyfikatorów gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

dopłaty, wnioski, arimr, tuz

Rolnicy: automatyczna zmiana klasyfikacji gruntów na TUZ przy wnioskach o dopłaty, to bezprawie. MRiRW odpowiada

Jest odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na wniosek samorządu rolniczego ws. automatycznej zmiany klasyfikacji gruntów przy dopłatach bezpośrednich. Chodzi o trwałe użytki zielone (TUZ). Wniosek Krajowej Rady Izb...

„Ustanowienie zawodu, do którego dopuszczenie będzie uzależnione od spełnienia przez osobę zainteresowaną określonych wymogów w zakresie wykształcenia, umiejętności praktycznych i znajomości teorii niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości prac i opracowań wykonywanych w ramach postępowań administracyjnych” – czytamy w informacji na stronach KPRM.

Planuje się również zapisanie w projektowanej ustawie rezygnacji z wyłożenia przez starostę operatu klasyfikacyjnego i zawiadamiania stron o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.

W projektowanej ustawie ma znaleźć się nowy podział terenów zamkniętych na dwie kategorie. W odniesieniu do terenów zamkniętych I kategorii będzie to skutkować wyłączeniem niektórych danych z gromadzenia w bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w odniesieniu do terenów zamkniętych II kategorii ograniczeniem ich udostępniania.

„Do I i II kategorii terenów zamkniętych będą mogły zostać zaliczone obszary ważne dla obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego oraz zajęte pod obiekty wchodzące w skład infrastruktury krytycznej. Do II kategorii terenów zamkniętych będą mogły dodatkowo zostać zaliczone obszary ważne dla ochrony interesu gospodarczego państwa oraz ochrony innych ważnych interesów państwa” – czytamy w informacji na stronach KPRM.

Projektowana ustawa ma także zakładać wprowadzenie pełnej cyfryzacji przeprowadzania procesu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

najwyższa izba kontroli, nik, klasyfikacja gruntów, klasyfikatorzy, gleboznawstwo

Bałagan w klasyfikacji gruntów. A sporo od niej zależy

Istotne nieprawidłowości w kwestii wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów stwierdzono w większości skontrolowanych powiatów. Dotyczyły one 73 proc. objętych badaniem postępowań. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli (NIK),...

Dodatkowo przewiduje się wprowadzenie w projekcie ustawy obowiązku dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy obiektu budowlanego protokołu z narady koordynacyjnej, zawierającego opinie uczestników narady, oraz wprowadzenie koordynacji usytuowania przyłączy podziemnych poza granicami działki budowlanej. Modyfikacja przepisów pozwoli na wyeliminowanie możliwości wystąpienia kolizji usytuowania i uszkodzeń obiektów podziemnych w terenie przy wykonywaniu robót budowlanych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa realizacji tych inwestycji” – czytamy na stronach KPRM.

Planuje się również wprowadzenie ustawowego mechanizmu waloryzacji opłat z tytułu wykonywania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej określonych czynności oraz zniesienie obowiązku przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla gruntów leśnych.

Nad projektem, który ma trafić pod obrady rządu w IV kw. 2024 r., pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich