Wsparcie po klęskach będą mogli dostać wszyscy rolnicy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-07-2018,12:00 Aktualizacja: 02-07-2018,10:58
A A A

Będą istotne zmiany w kwestii "Wsparcia inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach tego poddziałania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych.

trąba powietrzna, zniszczenia w gospodarstwie, powiat lipski, mazowieckie, strażacy, OSP

Trąba powietrzna zrównała z ziemią całe gospodarstwa

O podobnych kataklizmach mieszkańcy gminy Rzeczniów w powiecie lipskim na Mazowszu dotychczas tylko słyszeli. W sobotnie popołudnie sami doświadczyli tego, jak wielkie spustoszenie powoduje trąba powietrzna, która tak samo szybko się...
Jak wiadomo, dostęp do takiej pomocy uwarunkowany jest poniesieniem strat wynoszących co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji czy strat w środku trwałym, wykorzystywanym do produkcji rolnej. To się nie zmieni, ale w nowym rozporządzeniu przewidziano likwidację kryteriów i określania liczby punktów (w tym progu minimalnego), na podstawie których do tej pory przyznawana jest pomoc.

Kolejność przyznawania pomocy ustalana ma być w oparciu o datę wpływu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o jej przyznanie. Tym samym wszyscy rolnicy będą mogli występować o kasę z tego źródła.

Ponadto prezes ARiMR będzie mógł według nowych przepisów wyznaczać okresy przyjmowania wniosków dłuższe niż 30 dni (obecnie trwają od 7 do 30 dni). A związku z tym rolnicy będą mogli w trakcie jednego naboru składać więcej niż jeden wniosek (gdy w tym czasie poniosą straty więcej niż raz).

Znowelizowane rozporządzenie ma też zapewnić doprecyzowanie niektórych zapisów, by wyeliminować pojawiające się wątpliwości interpretacyjne. I tak podkreślono, że pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ponadto wskazano, iż kosztem kwalifikowanym może być zakup wyposażenia do produkcji w postaci nowych tuneli foliowych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt