Wiemy, jakiej pomocy publicznej udzielono rolnikom i rybakom

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-07-2020,16:20 Aktualizacja: 23-07-2020,16:44
A A A

W 2018 r. udzielono w rolnictwie pomocy publicznej w wysokości 3,2 mld zł oraz pomocy w formie de minimis w wysokości 79,5 mln euro. W sektorze rybołówstwa wsparcie de minimis wyniosło 2,6 mln euro - poinformował w czwartek wiceminister rolnictwa Jan Białkowski.

Połączone komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęły sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

rekonstrukcja rządu, jan krzysztof ardanowski, mateusz morawiecki

Ardanowski straci stanowisko? Premier chce wymiany ministrów

Szykują się zmiany w rządzie - pisze w piątkowym wydaniu "Super Express". Według dziennika rekonstrukcja obejmie kilku polityków. Zagrożona jest m.in. pozycja Jana Krzysztofa Ardanowskiego, szefa resortu rolnictwa. Według...
Szczegółowe sprawozdanie przedstawił wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rolników MRiRW Ryszard Kogut, który poinformował, że pomoc publiczna w rolnictwie, która udzielana jest ze środków krajowych, została przede wszystkim udzielona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie finansowania linii kredytów, dopłat do kredytów klęskowych czy pomocy suszowej.

Z tych pieniędzy pomoc rolnikom też udzielały samorządy i ministerstwo rolnictwa w formie dopłat do składek ubezpieczeń rolnych.

W 2018 r. udzielono pomocy de minimis w wysokości 79,5 mln euro tj. ok. 340 mln zł , tj ok. 35 proc. środków przeznaczonych dla kraju na 3 lata. Kogut przypomniał, że w 2018 r. limit pomocy de mininis wynosił na jedno gospodarstwo 20 tys. euro na 3 lata, w 2019 - podniesiono go do 20 tys. euro.

W sumie na lata 2018-2020 Polska miała limit w wysokości 296 mln euro. Dodał, że pomoc ta została już wykorzystana 13 listopada 2019 r., co oznacza, że w tym roku nie może być ona udzielana.

kredyt restrukturyzacyjny, arimr, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR uruchomiła kredyt restrukturyzacyjny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła dopłaty do oprocentowania kredytu na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, tzw. kredyt restrukturyzacyjny. Środki mogą być...
Większość pomocy de minimis udzieliła ARiMR, była to pomoc klęskowa, dopłaty do materiału siewnego kwalifikowanego, pomoc związana z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - wyliczał wicedyrektor. A także polegająca na zwolnieniu z opłat od czynności cywilno-prawnych (urzędy skarbowe) przy zakupie ziemi czy zwolnienia z podatku rolnego (samorząd).

Jeżeli chodzi o rybołówstwo , w 2018 r. nie udzielono rybakom żadnej pomocy publicznej, a jedynie uzyskali oni wsparcie w ramach de minimis na kwotę 2,6 tys. euro tj. limit dostępnych środków został wykorzystany jedynie w 6,35 proc. Pomoc została udzielona niemal w całości przez ARiMR na pomoc suszową dla rybaków śródlądowych.

Limit pomocy na jednego beneficjenta w rybołówstwie wynosi 30 tys. euro, a limit dla Polski 41,3 mln euro.

Na pytanie posła Dariusza Wieczorka (klub Lewicy) dlaczego wykorzystanie pomocy de minimis w rybołówstwie jest tak niskie, resort rolnictwa uchylił się od odpowiedzi, a przedstawiciele ministerstwa żeglugi morskiej nie zabrali głosu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021