Ubezpieczeni w KRUS mogą dłużej pobierać zasiłek opiekuńczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-02-2021,8:05 Aktualizacja: 15-02-2021,8:12
A A A

Do 28 lutego ma przysługiwać prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego przez rodzica lub opiekuna ubezpieczonego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przewiduje projekt rozporządzenia.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020, arimr

Sporo wniosków na "Modernizację" wciąż do rozpatrzenia

Nabory wniosków o wsparcie w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" zawsze budzą emocje wśród rolników z uwagi na możliwość zakupu nowych maszyn czy postawienia budynków inwentarskich. Jak wygląda to w...

Osobą odpowiedzialną za jego opracowanie jest Grzegorz Puda, minister rolnictwa. "Projekt rozporządzenia przewiduje przyznanie prawa do pobierania przez ubezpieczonych zasiłku opiekuńczego jednakże nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2021 r." - czytamy.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem, prawo do zasiłku opiekuńczego przyznane jest od 1 do 14 lutego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia 8 lat.

Zasiłek przysługuje także w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj