Sporo wniosków na "Modernizację" wciąż do rozpatrzenia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-02-2021,10:00 Aktualizacja: 13-02-2021,22:24
A A A

Nabory wniosków o wsparcie w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" zawsze budzą emocje wśród rolników z uwagi na możliwość zakupu nowych maszyn czy postawienia budynków inwentarskich. Jak wygląda to w liczbach?

Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską w tej sprawie poinformowało, że od początku wdrażania PROW 2014-2020 w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" złożono 75 tys. 157 wniosków o przyznanie pomocy.

kredyty preferencyjne dla rolników, wsparcie dla rolników, arimr

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników

Od 8 lutego banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymają limity oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych, które pozwolą na uruchomienie akcji kredytowej dla rolników....

Do 17 stycznia 2021 r. zawarto 30 tys. 635 umów, zaś 34 tys. 909 dokumentów zostało odrzuconych, bądź wycofanych przez beneficjentów. Według stanu na początek lutego do rozpatrzenia pozostało 9 tys. 613 wniosków, co stanowi 13 proc. złożonych aplikacji o wsparcie.

"Spośród oczekujących na rozpatrzenie większość stanowią złożone od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r." - podał resort.

Jak zaznaczył, zgodnie z par. 19 ust. 1 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", ARiMR w terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy:

  • wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy
  • informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy - w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy

zwrot podatku akcyzowego, olej napędowy, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Rolnicy mogą składać kolejne wnioski. W kwietniu pieniądze będą na kontach

Do 1 marca rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Za każdy litr oleju napędowego otrzymać można złotówkę. Dokumenty przyjmują właściwe urzędy gmin i miast,...

"Informacja o kolejności przysługiwania pomocy została opublikowana przez prezesa ARiMR 31 sierpnia 2020 r., w związku z tym termin 8 miesięcy jeszcze nie minął, co oznacza, że weryfikacja złożonych wniosków przebiega zgodnie z przyjętymi w tym zakresie procedurami" - wyjaśnili urzędnicy.

Dodatkowo w związku z wybuchem pandemii COVID-19, na mocy ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa oraz rozporządzenia ministra rolnictwa z 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych PROW na lata 2014-2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzone są przepisy odraczające termin na dostarczenie dokumentów.

To również według ministerstwa wpływa na tempo rozpatrywania wniosków.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj