Składki do KRUS za trzeci kwartał. Ile trzeba zapłacić?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-06-2023,11:05 Aktualizacja: 07-06-2023,11:11
A A A

Wysokość miesięcznej składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w III kwartale 2023 r. ogłosiła właśnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podobnie jak ostatnio wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2023 r. wynosi 60 zł miesięcznie  (wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące). W związku z tym, jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka to (1/3 pełnej składki) 20 zł miesięcznie.

składka zdrowotna, ubezpieczenie, pomocnik rolnika, samorząd rolniczy, ministerstwo rolnictwa

Składka zdrowotna za pomocników rolnika – nie będzie podziału na dni

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało, że nie przewiduje się wprowadzenia odrębnego mechanizmu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wybranej grupy osób, w tym np. dla pomocników rolnika. Wielkopolska Izba...

Ponadto jako że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2023 r. wynosi nadal 143 zł. 

W konsekwencji niezmiennie dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 172 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 343 zł dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych,

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 515 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 686 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2023 upływa 31 lipca, a za pomocników rolnika - za dany miesiąc - z 15. dniem następnego miesiąca.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie