Rolnicze składki ani drgną. KRUS podał stawki na trzeci kwartał

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-06-2017,15:20 Aktualizacja: 21-06-2017,15:28
A A A

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w trzecim kwartale bieżącego roku będą dokładnie takie same, jak obecnie - podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie nadal będzie wynosić 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu. Natomiast za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie kwota stanowić będzie równowartość 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł miesięcznie.

krus, pozarolnicza działalność gospodarcza, zaświadczenia do krus, rolnictwo, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS przypomina rolnikom o zaświadczeniach. I ostrzega

Coraz więcej gospodarzy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W takim przypadku trzeba jednak pamiętać o wielu wynikających z tego obowiązkach - m.in. wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tylko do 31 maja rolnik podlegający...

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale wynosić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89 zł.

Obowiązująca prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wciąż ma wynosić:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213 zł - w przypadku gospodarstw obejmujących obszar od 100 do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319 zł - w przypadku gospodarstw obejmujących obszar od 150 ha do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425 zł - w przypadku gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych

KRUS przypomina, że ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za trzeci kwartał br. upływa 31 lipca.

Warto dodać, że od 1 czerwca zmieniły się kwoty miesięcznych przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Wynoszą odpowiednio:

  • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.047 zł 50 gr (po przekroczeniu następuje zmniejszenie świadczenia)
  • 130 proc. tego wynagrodzenia, tj. 5.659 zł 70 gr. (zawieszenie świadczenia)

    Agrobiznes bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich