KRUS przypomina rolnikom o zaświadczeniach. I ostrzega

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-05-2017,11:30 Aktualizacja: 24-05-2017,11:47
A A A

Coraz więcej gospodarzy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W takim przypadku trzeba jednak pamiętać o wielu wynikających z tego obowiązkach - m.in. wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tylko do 31 maja rolnik podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć w KRUS ważny dokument.

Chodzi o zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota ta za 2016 rok wynosi 3258 zł.

"Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników" - ostrzega kasa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement