Przeciętnie 5,5 tys. zł z hektara przeliczeniowego. Masz taki dochód?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-09-2023,14:45 Aktualizacja: 21-09-2023,14:49
A A A

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2022 r. - z 1 ha przeliczeniowego - to według wyliczeń GUS 5549 zł.

Ta podana w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny informacja może skonsternować rolników, bo mimo ogromnych kłopotów na rynkach rolnych – związanych z napływem płodów rolnych z Ukrainy, inflacją itd. – ten dochód nagle wystrzelił. Według wyliczeń GUS przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wynosił bowiem 3288 zł, czyli grubo ponad 2000 zł mniej.

Trzeba tu zaznaczyć, ze komunikat GUS dotyczy przeciętnego dochodu, a zatem dany rolnik może mieć go na znacznie niższym poziomie. Jednocześnie jednak te wyliczenia mogą wpłynąć na życie każdego rolnika i jego rodziny. Są one brane pod uwagę przy ustalaniu rat kredytów, dochodu domostwa w ramach nabywania uprawnień do zasiłku rodzinnego czy też w procedurze przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej