PROW 2014-2020 dla przetwórców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
22-10-2015,9:35 Aktualizacja: 22-10-2015,10:25
A A A

W grudniu zostanie uruchomione poddziałanie "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", poinformował Andrzej Gross, szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1 do 30 grudnia ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Andrzej Gross zaznaczył, że restrukturyzacja polskiego sektora rolno-spożywczego, rozpoczęła się od wejścia Polskie do Unii Europejskiej. W tym czasie nasze zakłady przetwórcze potrafiły znakomicie wykorzystać swoją szansę na rozwój.  

płatności bezpośrednie, dopłaty bezpośrednie, wypłata zaliczek, pomoc suszowa

Na konta rolników wpłynie przez tydzień miliard złotych

Marek Sawicki poinformował, że w najbliższym tygodniu na konta rolników w związku z trudną sytuacją finansową, niskimi cenami i klęską suszy, trafi ponad 1 mld zł. To pierwsza część pomocy suszowej. - W najbliższym tygodniu, w związku z...

- "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój", które zostanie uruchomione w grudniu, jest pewnego rodzaju kontynuacją pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane było z budżetu PROW 2007-2013, choć są w nim nowe elementy - powiedział prezes agencji.

Pomoc w ramach omawianego poddziałania kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.

W naborze, który odbędzie się od 1 do 30 grudnia, o wsparcie mogą się starać tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze - czyli podmioty które mogły ubiegać o takie wsparcie w poprzedniej perspektywie finansowej.

W kolejnych naborach wniosków pomoc skierowana zostanie także do zupełnie nowej grupy beneficjentów - rolników, domowników, małżonków gospodarzy, którzy w pełnym zakresie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników i którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W budżecie PROW 2014-2020 na pomoc z poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" przewidziano 693 mln euro, które będą rozdzielane w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji.

Jej maksymalny poziom wynosi 50 proc., a wysokość wsparcia finansowego jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 jest uzależniona od tego kim jest beneficjent.
płatności bezpośrednie, dopłaty bezpośrednie, wypłata zaliczek

Płatności bezpośrednie 2015. Ruszyła wypłata zaliczek

16 października ruszyła wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Pieniądze na konta rolników będą przelewane do 30 listopada. Fundusze otrzymają gospodarze, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do...

W przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wysokość wsparcia wyniesie do 3 mln zł. Natomiast jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów może liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 15 mln zł. W przypadku rolnika, domownika lub małżonka rolnika, rozpoczynającego działalność maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosiła 300 tys. zł

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnym ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Złożone dokumenty zostaną ocenione, a punkty będzie można otrzymać za przynależność do grupy czy organizacji producentów rolnych ich związków czy zrzeszeń oraz za to że działalność prowadzona jest w formie spółdzielni.

Punkty przyznawane będą też za realizację innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych.

Na dodatkowe punkty mogą też liczyć przedsiębiorcy, którzy prowadzić będą działalność na terenach objętych bezrobociem.

Na tej podstawie zostanie przygotowana lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów, które trzeba uzyskać żeby w ogóle kwalifikować się do otrzymania wsparcia w przypadku zakładów przetwórczych wynosi 6,5; natomiast w przypadku rolników 5 pkt.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement