Podwyżka akcyzy negatywnie wpłynie na legalny rynek tytoniu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Musiał PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2019,10:15 Aktualizacja: 07-05-2019,10:09
A A A

Jednorazowa podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe w wysokości 3 proc. miałaby negatywny wpływ na legalny rynek tych wyrobów, mogłaby grozić ponownym rozwojem szarej strefy - ostrzega Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego (KSPT).

Organizacja odniosła się w poniedziałkowym komunikacie do zapowiedzi indeksacji stawki podatku akcyzowego o 3 proc. na wyroby akcyzowe będące używkami, w tym m.in. wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, czy tzw. wyroby nowatorskie.

nielegalny skład i wytwórnia krajanki tytoniowej, policja, straż graniczna, przestępstwo

Fabryki tytoniu w gospodarstwach. Uwaga na podejrzanych najemców

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu odkryli, że w jednym z gospodarstw rolnych w gminie Obrowo (woj. kujawsko-pomorskie) działa nielegalny skład i wytwórnia krajanki tytoniowej. Na teren tej posesji wkroczyli 6 marca. - Wewnątrz...
Plany te zawarto w przyjętej przez rząd w kwietniu br. Aktualizacji Programu Konwergencji (APK), która jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-22.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że trwające od 2015 r. moratorium akcyzowe doprowadziło m.in. do ustabilizowania sytuacji na rynku legalnych wyrobów tytoniowych, znaczącego spadku szarej strefy, a przez to - wzrostu wpływów budżetu państwa z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe do historycznie najwyższych poziomów.

"Zestawiając te fakty z negatywnymi doświadczeniami skokowych podwyżek akcyzy w latach 2010-2014, apelujemy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o indeksacji od 2020 r." - czytamy w stanowisku KSPT.

Organizacja postuluje, by - jeśli rząd podtrzyma wolę podwyższenia akcyzy na wyroby tytoniowe - proces ten przebiegał w sposób ustrukturyzowany, rozłożony w czasie i przewidywalny.

tytoń, plantacja

Zwalczanie chwastów w uprawie tytoniu

W uprawie tytoniu podobnie jak w innych uprawach rolniczych należy zwrócić znaczną uwagę na walkę z chwastami. Z uwagi na uprawę tytoniu w szerokich rzędach ułatwione jest ich zwalczanie mechaniczne. Aby skutecznie walczyć z zachwaszczeniem...
"Tylko takie podejście umożliwi budżetowi państwa osiągnięcie założonych celów, a legalnej branży – uniknąć ryzyka destabilizacji. Zdaniem KSPT, jednorazowa podwyżka na poziomie 3 proc. wskazana w projekcie WPFP miałaby negatywny wpływ na legalny rynek wyrobów tytoniowych i mogłaby grozić ponownym rozwojem szarej strefy, którą w ostatnich latach udało się znacząco ograniczyć (z 18 proc. w 2015 r. do 11 proc. w IV kw. 2018 r.)" - poinformowano.

Według producentów wyrobów tytoniowych "najbardziej racjonalnym rozwiązaniem" jest wprowadzenie w ustawie akcyzowej tzw. mapy drogowej, uwzględniającej plan stopniowych podwyżek w dłuższym horyzoncie czasowym (np. 1,5 proc. wzrostu stawki kwotowej od 1 stycznia 2020 r. i kolejne 1,5 proc. od 1 stycznia 2021 r. lub 1-proc. wzrost stawki kwotowej przez okres 3 kolejnych lat).

Zauważono, że ewentualna podwyżka akcyzy w 2020 r. zbiegnie się czasowo z wprowadzeniem zakazu sprzedaży papierosów mentolowych, które stanowią ponad 27 proc. polskiego rynku.

tytoń, plantacja, Zamojszczyzna

Uprawa tytoniu na Zamojszczyźnie

Tytoń jest gatunkiem należącym do rodziny psiankowatych. Polska należy do grona najważniejszych jego producentów w Europie. Uprawą tytoniu zajmują się głównie mniejsze, rodzinne gospodarstwa wschodniej i południowej Polski. Jednym z...

"Racjonalne wydają się więc obawy, że jednoczesne wyeliminowanie znacznej części rynku i wzrosty cen determinowane podwyżką podatku akcyzowego, mogą skierować konsumentów ku szarej strefie. Na pewno negatywnie odbiłoby się to na kondycji budżetu państwa oraz branży będącej jednym z głównych źródeł wpływów podatkowych" - ostrzega organizacja.

Odnosząc się do zaproponowanej 3-proc. indeksacji stawki akcyzy na wyroby nowatorskie, KSPT zwróciło uwagę, że jej podwyższanie przed 1 lipca 2020 r., tj. zanim wyroby te w ogóle zostaną objęte tzw. pozytywną stawką akcyzy, jest ekonomicznie nieuzasadnione i odstraszać będzie potencjalnych nowych inwestorów od wejścia na polski rynek.

"Przed podjęciem ewentualnej decyzji o zmianie wysokości stawki konieczne jest wprowadzenie tego podatku z dniem 1 lipca 2020r. i następnie przeanalizowanie, po upływie 12 miesięcy tj. w drugiej połowie 2021 r., udziału w tych wyrobów w rynku wyrobów tytoniowych oraz wpływu na dochody budżetowe" - postuluje KSPT.

Łagiewniki Kościelne, kiszkowo, powiat gnieźnieński, pożar balotów słomy

Dzieci paliły papierosy i baloty poszły z dymem

Rolnik stracił 25 balotów słomy, które spłonęły po tym, jak w pobliżu stogu trzech chłopców zebrało się, by... palić papierosy. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Pożar w miejscowości Łagiewniki Kościelne (pow. gnieźnieński,...

Resort finansów poinformował w APK, że zmiana w akcyzie na alkohol da w 2020 r. budżetowi 353 mln zł, na wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i tzw. wyroby nowatorskie - 579 mln zł. Doliczając podatek VAT budżet uzyska 1 mld 146,4 mln zł. Założono przy tym, że sprzedaż wyrobów akcyzowych objętych podwyżką zostanie utrzymana na poziomie z 2018 r.

Propozycję indeksacji stawki podatku akcyzowego o 3 proc. na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie zaliczono w APK do kluczowych działań w obszarze podatków w latach 2019-2020.

"Ostatnia zmiana akcyzy dla alkoholu etylowego miała miejsce 1 stycznia 2013 r. i wynosiła 15 proc., zaś dla papierosów i tytoniu do palenia ok. 5 proc. (również 1 stycznia 2013 r.). Wskaźnik wzrostu stawki o 3 proc. wynika ze wzrostu inflacji od ostatniej zmiany" - tłumaczy resort finansów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej