Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy pszczelarzom w kwietniu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Adrian Reszczyński PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
13-03-2023,8:10 Aktualizacja: 13-03-2023,8:10
A A A

Pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy pszczelarzom jest planowany na kwiecień – przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie będzie można przeznaczyć na modernizację gospodarstw pasiecznych, walkę z warrozą lub odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

Agencja wskazała, że informacja o możliwości ubiegania się o wsparcie zostanie opublikowana nie później niż 14 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków.

W pierwszym naborze będzie można ubiegać się o pomoc w zakresie trzech interwencji: inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, wspieranie walki z warrozą, produktami leczniczymi oraz pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół. Pula środków do wykorzystania na realizację wszystkich trzech interwencji planowanych do uruchomienia w kwietniu 2023 r. wynosi 10 mln euro, tj. ok. 47 mln zł zgodnie z kursem na 30 grudnia 2022 r. – poinformowała ARiMR.

program Małopolska Pszczoła, Łuksz Smółka, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Region podzieli pieniądze na ochronę pszczół

450 tys. zł przeznaczył zarząd województwa małopolskiego na działania związane z ochroną pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających w ramach kolejnej edycji programu Małopolska Pszczoła. Łukasz Smółka,...

Jak dodano, o pomoc w ramach inwestycji i wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych będzie mógł ubiegać się producent produktów pszczelich, który "prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół i jest wpisany do rejestru; umieszcza na rynku produkty pszczele, np. w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego; na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy posiada co najmniej 10 pni pszczelich".

W ramach tej interwencji "refundacji ma podlegać do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, topiarek do wosku, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku czy odstojników". Podkreślono, że o tę formę wsparcia można ubiegać się indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej.

W przypadku ubiegania się o interwencję w zakresie wspierania walki z warrozą lub pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, beneficjent powinien być producentem produktów pszczelich, prowadzić działalność nadzorowaną i mieć wpis w rejestrze. Jeśli posiada nie więcej niż 10 pni pszczelich, nie dotyczy go obowiązek prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ani rolniczego handlu detalicznego - zaznaczono.

ARiMR poinformowała, że dofinansowaniem będzie mogło być objęte 90 proc. kosztów netto zakupu leków i do 70 proc. kosztów netto zakupu matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych oraz okładów lub pakietów pszczelich. W przypadku obu interwencji wnioski mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie.

Podkreślono, że indywidualni i zrzeszeni pszczelarze muszą posiadać numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. "W przypadku wszystkich ww. interwencji za kwalifikowane będą mogły zostać uznane koszty poniesione od 1 stycznia 2023 r." – podkreśliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej