Pieniądze na inwestycje w nawadnianie gospodarstw czekają na rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-09-2019,12:30 Aktualizacja: 20-09-2019,12:36
A A A

Od 25 września do 22 listopada rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć uprawy przed skutkami suszy, mogą składać w ARiMR wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Susze w Polsce stają się już niemal zjawiskiem cyklicznym i szczególnie dają się we znaki w rolnictwie. W ubiegłym roku agencja wypłaciła gospodarzom rekompensaty za szkody w uprawach w wysokości ponad 2 mld zł - przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, pomoc dla rolników, Piotr Walkowski

Kredyty klęskowe na wyczerpaniu. Potrzebna nowa pula

Preferencyjne kredyty klęskowe niejednemu rolnikowi pozwoliły przetrwać najtrudniejszy czas. A w związku z suszą w tym roku są szczególnie potrzebne. Stąd apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR). A właściwie to już kolejna prośba o...

Nowy rodzaj wsparcia finansowego zapobiegać szkodom. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", może ubiegać się gospodarz posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:

  • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające
  • powiększające obszar nawadniania
  • powiększające jednocześnie obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy:

  • w przypadku ulepszenia istniejących instalacji doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.
  • w przypadku powiększenia obszaru nawadniania wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko
  • w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody

susza rolnicza, pomoc suszowa, krajowa rada Izb Rolniczych, pomoc de minimis

Rolniczy samorząd obawia się o pomoc suszową

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych zmiany w przepisach budzą niepokój, że poszkodowani przez tegoroczną suszę producenci rolni nie otrzymają pomocy na ubiegłorocznym poziomie. KRIR wystosowała do premiera sprzeciw w związku z...

Każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundowanych jest 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Minimalny koszt inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy - wniosek o płatność końcową powinien być złożony przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub przez pocztę.  
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie