Rolniczy samorząd obawia się o pomoc suszową

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-09-2019,9:20 Aktualizacja: 17-09-2019,9:41
A A A

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych zmiany w przepisach budzą niepokój, że poszkodowani przez tegoroczną suszę producenci rolni nie otrzymają pomocy na ubiegłorocznym poziomie.

KRIR wystosowała do premiera sprzeciw w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 września 2019 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

susza, iung, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa

Susza występuje tylko w 6 województwach

Susza występuje już tylko na terenie 6 województw. Największy niedobór wody jest nadal w woj. lubuskim. Susza najbardziej dotyka kukurydzę na kiszonkę, ziemniaki oraz krzewy owocowe - informuje w ostatnim raporcie Instytut Upraw...

Chodzi o brak konsultacji tego aktu prawnego z rolniczym samorządem. Zgodnie z prawem, organy administracji rządowej powinny bowiem zasięgać opinii krajowej rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

A ma to duże znaczenie, bo zaproponowane w projekcie nowelizacji rozporządzenia zmiany budzą niepokój. W ocenie KRIR, poszkodowani przez suszę rolnicy mogą nie otrzymać "adekwatnej i analogicznej pomocy, jakiej państwo udzieliło rolnikom w roku ubiegłym na podstawie obowiązujących ubiegłorocznych przepisów".

Rolniczy samorząd opiera się na napływających do niego sygnałach, że zmiana przepisów odnośnie szacowania strat w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej może spowodować, że większość gospodarstw z produkcją zwierzęcą nie osiągnie poziomu strat w wysokości 30 proc. i zakwalifikowane zostaną do korzystania z pomocy de minimis. 

"Z kolei rozporządzenie Komisji UE 316/2019 z 21 lutego 2019 r. wyklucza pomoc dla gospodarstw rolnych, u których straty były mniejsze niż 30 proc. na poziomie całego gospodarstwa, jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostały przekroczone pułapy de minimis - górny limit krajowy lub górny limit sektorowy. Dlatego też, tak ważne jest opiniowanie wszystkich aktów prawnych dotyczących rolnictwa" - wskazuje KRIR.

W wystąpieniu do szefa rządu prosi o pozostawienie przepisów dotyczących "pomocy suszowej" w stanie prawnym z 2018 roku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement