Mniej rolniczych emerytów i rencistów. Ile wynoszą świadczenia?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-11-2022,8:05 Aktualizacja: 29-11-2022,8:41
A A A

W 2021 roku emerytury i renty pobierało przeciętnie miesięcznie w Polsce 9 280,6 tys. osób, z tego z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych - 1 036,6 tys. (o 4,3 proc. mniej niż rok wcześniej) - podaje Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli chodzi o same emerytury, w ubiegłym roku przeciętnie miesięcznie pobierało je 7 101,4 tys. osób, z tego z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych - 811 tys. (o 5 proc. mniej w skali roku).

Henryk Kowalczyk, Kępno, emerytury rolnicze, wojna w Ukrainie, dopłaty do nawozów

Rząd pracuje nad waloryzacją emerytur rolniczych

Trwają pracę nad waloryzacją emerytur rolniczych. Myślę, że od 1 marca emeryci rolnicy będą już otrzymywać waloryzację porównywalną do tej z ZUS - mówił w Kępnie (woj. wielkopolskie) Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Podczas...

Z kolei renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacono przeciętnie miesięcznie 846,9 tys. osobom (-5 proc.), z tego w ramach rolniczego systemu - 183,9 tys. (-2 proc.). Przeciętna miesięczna liczba osób otrzymujących renty rodzinne w 2021 r. wyniosła 1 332,3 tys., z rolniczego systemu - 41,7 tys. osób (mniej o 0,7 proc).

Jak wylicza GUS, kwota emerytur i rent z KRUS wyniosła 17 774 mln zł (spadek o 0,7 proc.). Kwota przeznaczona na emerytury z KRUS w 2021 r. wyniosła 13 978,5 mln zł i spadła w stosunku do poprzedniego roku o 1,4 proc., na renty z tytułu niezdolności do pracy wydano 2 866,5 mln zł (+1,3 proc.), natomiast na renty rodzinne - 928,8 mln zł (+4,4 proc.).

"Przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1 436,29 zł (wzrost o 3,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Najwyższe świadczenia wypłacono w województwach: śląskim (1 620,18 zł) i lubuskim (1 597,10 zł). W siedmiu województwach świadczenie nie przekraczało przeciętnej dla kraju, najniższe było w województwach: wielkopolskim (1 402,30 zł) i mazowieckim (1 406,41 zł)" - wskazuje GUS.

Przeciętna miesięczna renta z tytułu niezdolności do pracy z KRUS wyniosła 1 299,03 zł (+3,4 proc.) i jej wysokość w poszczególnych województwach była zawarta w przedziale od 1 281,30 zł (podkarpackie) do 1 340,05 zł (opolskie).

Z kolei przeciętna miesięczna renta rodzinna z KRUS ukształtowała się na poziomie 1 856,03 zł i wzrosła o 5,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższe świadczenie odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim - 2 105,37 zł, łódzkim - 2 099,31 zł i zachodniopomorskim - 2 022,64 zł, a najniższe w województwie śląskim - 1 690,01 zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej