KOWR: nowe zasady udzielania pożyczek dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-12-2021,13:25 Aktualizacja: 14-12-2021,13:27
A A A

Od 10 grudnia można ubiegać się o pożyczkę ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na nowych, uproszczonych zasadach i warunkach udzielania pożyczek - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uproszczenie udzielania pożyczek polega m.in. na doprecyzowaniu procedury w zakresie wymaganej dokumentacji do wniosku, oraz określeniu terminów na rozpatrzenie wniosku o udzielenie pożyczki przez KOWR na 14 dni. Decyzja w sprawie wniosku musi być podjęta w ciągu 7 dni.

kredyty dla rolników, Wielkopolska Izba Rolnicza, egzekucja komornicza

Rolnicy bez finansowania z banków? Izba bije na alarm

Rezygnacja z przeniesienia jednego przepisu z rozporządzenia chroniącego podstawowy majątek rolników przed komornikami do Kodeksu postępowania cywilnego może - w ocenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej - zniechęcić banki do kredytowania...

Kolejne ułatwienie to odstąpienie od dwuetapowego rozpatrywania wniosków o udzielenie pożyczki. Dokument ma być rozpatrywany tylko w Oddziale Terenowym KOWR. Nadal są dostępne środki finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym roku na ten cel jest zaplanowana kwota 10 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł, może pokryć 80 proc. kosztów inwestycji.

Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne (do 300 ha), które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Nie mogą to być jednak inwestycje z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Od 1 grudnia preferencyjne oprocentowanie jest na poziomie 1,53 proc. w skali roku, obowiązuje 6-letni okres spłaty. Jest możliwość spłaty miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej. Do uzyskania pożyczki konieczne są zabezpieczenia m.in. jest to weksel własny "in blanco".

Wnioski należy składać we właściwym terytorialnie oddziale terenowym KOWR. Więcej informacji tutaj.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej