Kontrole na miejscu? Tylko te bez udziału rolnika

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2020,13:35 Aktualizacja: 07-05-2020,12:52
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o zawieszeniu realizacji czynności kontrolnych na miejscu, w przypadku gdy kontrola związana jest z koniecznością współudziału/obecności beneficjenta - podkreśla ministerstwo rolnictwa.

Resort odniósł się do postulatów Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczących m.in. zaprzestania lub odraczania kontroli na miejscu w gospodarstwach ze względu na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19.

pomoc suszowa,arimr, paweł mucha, wsparcie dla rolnictwa

ARiMR wypłaca zaległą pomoc suszową. Na miarę możliwości

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca zaległe wypłaty pomocy suszowej dla rolników. W ciągu ostatnich czterech dni przekazała ponad 93 mln zł. - ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na...
Zapewnił, że mając na uwadze bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, została podjęta decyzja o znacznym ograniczeniu kontroli w terenie przez agencję płatniczą.

"Kontrole na miejscu zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Powyższy tryb postępowania został uzgodniony pomiędzy ARiMR a ministrem rolnictwa. W obliczu pandemii koronawirusa wielu rolników i przedsiębiorstw staje przed obliczem trudności finansowych. W tak trudnej sytuacji należy dołożyć wszelkich starań, by wspomóc beneficjentów, stąd kontrole na miejscu będą przeprowadzane po wypłacie środków" - przekazało ministerstwo.

Jednocześnie zastrzegło, iż z takiej możliwości będą mogli skorzystać tylko beneficjenci, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane.

ARiMR będzie przeprowadzać kontrole "zza biurka" - na podstawie dokumentów potwierdzających realizacje operacji (np. z działania "Modernizacja gospodarstw", czego w głównej mierze dotyczyło pismo LIR) w zakresie finansowym oraz rzeczowym w formie elektronicznej, bez bezpośredniego kontaktu z beneficjentami, z zachowaniem zasady "dwóch par oczu", w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć.

kontrole na miejscu, arimr, epidemia koronawirusa, dopłaty bezpośrednie

ARiMR zawiesza przez koronawirusa kontrole na miejscu

ARiMR zawiesza kontrole na miejscu, które mają na celu sprawdzenie stanu faktycznego z informacjami wpisanymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie. Ma to związek z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Agencja wyjaśniła, że dotyczy to...
W tym celu Agencja będzie mogła prosić m.in. o: zdjęcia maszyn oraz ich tabliczek znamionowych, zdjęcia budynków, oświadczenia wykonawców o wykonaniu robót oraz inne dokumenty, które beneficjent może posiadać lub w stosunkowo łatwy sposób może pozyskać, a które uprawdopodobniałyby właściwy, tj. zgodny z umową o przyznaniu pomocy, sposób realizacji inwestycji.

Odnosząc się do kwestii przekazywania płatności bezpośrednich, ministerialni urzędnicy przypomnieli, iż wsparcie to zasadniczo wypłacane jest od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. A w przypadku Polski w ostatnich latach nastąpiło znaczne przyspieszenie wypłacania rolnikom środków z tego tytułu.

"Za kampanię roku 2019 dotychczas, według stanu na 26 marca 2020 r., wypłacono ogółem ponad 13,9 mld zł. Kwota ta jest wyższa o ok. 660 mln zł od kwoty wypłaconej za rok 2018 w analogicznym okresie. Wsparcie za rok 2019 otrzymało już ok. 1,29 mln rolników, a więc blisko 98 proc. wszystkich wnioskujących" - wyliczył resort.

Jak zapewnił, Agencja podjęła decyzję o zawieszeniu realizacji czynności kontrolnych na miejscu (w przypadku gdy kontrola związana jest z koniecznością współudziału/obecności beneficjenta podczas wykonywania czynności kontrolnych). Ale to nie będzie skutkowało wstrzymaniem realizacji płatności na rzecz beneficjentów.

Ministerstwo w odniesieniu do zarzutów o opóźnieniach w wypłacie pomocy (m.in. w zakresie "Modernizacji gospodarstw") podkreśliło, że "podejmuje działania mające na celu zbadanie możliwości usprawnienia tego procesu w obecnych warunkach".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

do 01.10.2020 termin wysiewu międzyplonów ozimych

30.09. - 29.10.2020 rekompensata na zakończenie działalności rolniczej <-- zobacz więcej

15.10. - 02.11.2020 składka KRUS na IV kwartał <-- zobacz więcej

do 30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

do 31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę