Dopłaty dla małych gospodarstw. Komisja rolnictwa skierowała projekt do II czytania

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
06-07-2023,8:25 Aktualizacja: 06-07-2023,8:30
A A A

Gospodarstwa do 5 ha będą mogły starać się o ryczałtową dopłatę w wysokości 225 euro/ha, która zastąpi wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. W środę na posiedzeniu komisji rolnictwa odbyło się pierwsze czytanie projektu. Został on skierowany do dalszych prac w Sejmie.

Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Jak powiedział podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa poseł wnioskodawca Jerzy Małecki (PiS), "dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności, które musieliby spełnić, gdyby ten uproszczony system nie został wprowadzony".

minister, telus, ciecióra, dopłaty, ekoschematy

Jest potwierdzenie - będą uproszczenia w ekoschematach. Małe gospodarstwo dostanie 225 euro za hektar

Płatność ryczałtowa dla gospodarstw do 5 ha wyniesie 225 euro/ha i zastąpi wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich - poinformował minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że będzie ona przyznana na podstawie oświadczenia składanego w ARiMR od...

Dla gospodarstwa 5 ha płatność wyniesie 1250 euro

Dopłata ryczałtowa będzie przysługiwała do gospodarstw od 1 ha do 5 ha. "Gospodarstwa o takim areale stanowią bowiem grupę, w której odnotowuje się najniższe dochody z działalności rolniczej, a co za tym idzie, ich możliwości dostosowania się do nowych wyzwań wynikających z Planu są najbardziej ograniczone" - uzasadniał Małecki. Podkreślił, że takie rozwiązania jest odpowiedzią na zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze postulaty dotyczące uproszczenia systemu płatności bezpośrednich.

Zaznaczył, że grupa ta stanowi ok. 51 proc. wszystkich rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie - to ok. 637 tys. gospodarstw. W efekcie wprowadzenia projektowanych przepisów gospodarstwa najmniejsze, a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, zyskają dodatkowy czas (1 rok) na przygotowanie się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań unijnej polityki rolnej.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki tej płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro. Dla gospodarstwa 5 ha płatność wyniesie 1250 euro.

Dopłaty dla małych gospodarstw przysługiwać będą rolnikom, którzy już złożyli wnioski o przyznanie takich płatności na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskiwali wsparcie w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Realizacja możliwa będzie po uzyskaniu akceptacji KE

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra zaznaczył, że płatność dla małych gospodarstw ma charakter opcjonalny, a więc skorzystanie z niej jest dobrowolne dla rolników. Będzie ono następowało na żądanie zainteresowanego rolnika składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ARiMR, a więc w ten sam sposób, co wniosek o przyznanie pozostałych płatności bezpośrednich. Termin na złożenie takiego wniosku ustalono do dnia 31 sierpnia 2023 r.

kpp brzesko, wyłudzenie, dopłaty, działki rolne, akt oskarżenia

Wyłudzanie dopłat na cudze działki rolne. Oskarżeni staną przed sądem

Troje mieszkańców powiatu brzeskiego (woj. małopolskie) chciało - w ocenie śledczych - wyłudzić wsparcie finansowe związane z rolnictwem. W obu sprawach do sądu trafiły już akty oskarżenia. Stróże prawa z Komendy Powiatowej Policji w...

Zaproponowane zmiany w projektowanej ustawie zostały zgłoszone do Komisji Europejskiej jako zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wypłata dopłaty zależy od zgody KE.

W projekcie nowelizacji wprowadza się ponadto zmiany w zakresie ubiegania się o płatności w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi oraz do płatności ekologicznych. W odniesieniu do ekoschematu rolnictwo węglowe zaproponowano rezygnację z wymogu uzyskania minimalnej liczby punktów wymaganej do skorzystania z ekoschematu. W zakresie rolnictwa ekologicznego zmiana przewiduje obniżenie z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt, jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.

Zmiany te zostały zgłoszone KE jako zmiana Planu ze skutkiem od 2023 r. Ich realizacja możliwa będzie po uzyskaniu akceptacji KE.

Podczas I czytania projektu biuro legislacyjne zgłosiło uwagi o charakterze redakcyjnym.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich