Dofinansowanie na płyty, zbiorniki i maszyny do nawozów naturalnych. Ruszył nabór wniosków

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-02-2024,15:00 Aktualizacja: 20-02-2024,15:02
A A A

Od 20 lutego do 20 marca można się ubiegać o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dofinansowania na ten cel pochodzą z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Połowa kosztów kwalifikowanych, a dla młodych – 60 proc.

„O pomoc finansową mogą się ubiegać producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior” – wskazuje w komunikacie ARiMR.

Jak dodaje, limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinasowania to standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika - 60 proc.

Na budowę zbiorników, płyt oraz zakup nowych maszyn

„Otrzymaną pomoc można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, a w przypadku młodych rolników - także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych” – wylicza Agencja.

oze, wiatraki przydomowe, wiatraki, energia dla wsi

Większy budżet "Energii dla wsi". Będzie też dofinansowanie na przydomowe wiatraki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował propozycje czterech projektów programów priorytetowych, które zostaną przedłożone do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Komisji...

Nabór wniosków ruszył we wtorek (20 lutego). Do 20 marca dokumenty przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można dostarczać osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Gospodarstwa muszą się dostosować do wymogów programu

Warto tu dodać, że gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich do 210 DJP włącznie zobowiązane są w bieżącym roku kalendarzowym dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu