Większy budżet "Energii dla wsi". Będzie też dofinansowanie na przydomowe wiatraki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-02-2024,10:25 Aktualizacja: 07-02-2024,21:24
A A A

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował propozycje czterech projektów programów priorytetowych, które zostaną przedłożone do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego - Komisji Europejskiej jeszcze w lutym. W grę wchodzą m.in. wsparcie przy zakupie przydomowych elektrowni wiatrowych i pomoc w ramach „Energii dla wsi”.

Wymienione przez NFOŚiGW projekty to:

1.Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez dofinansowanie inwestycji, polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie. W ramach tej inicjatywy wspierany będzie zakupu lub leasing ciężarowych pojazdów zeroemisyjnych. Planowany budżet programu wyniesie 1 miliard złotych, beneficjentami programu będą mogli być przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Wysokość wsparcia uzależniona będzie od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, kategorii pojazdu oraz wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej. Przewidziano dofinansowanie do 400 tys. zł - dla pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 oraz maksymalnie do 750 tys. zł - dla pojazdów kategorii N3, lecz nie więcej niż 30-60 proc kosztów kwalifikowanych w obu kategoriach. Przy obliczaniu ostatecznej wysokości wsparcia brane będą pod uwagę zapisy dotyczące pomocy publicznej.

lasy państwowe, lasy, projekty, kprm

"Las Energii" i "Lasy Węglowe" w portfelu projektów strategicznych

Projekty realizowane przez Lasy Państwowe od grudnia zeszłego roku zostały włączone do Portfela Projektów Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o takie inicjatywy, jak „Las Energii”, „Lasy...

2. Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Celem programu będzie wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych. Planowany budżet programu to 2 miliardy złotych. Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują zadania polegające na wybudowaniu lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW. Przewidziano dofinansowanie, w formie dotacji, do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

3. Moja elektrownia wiatrowa

unia europejska, ue, polska, oze

23 proc. energii zużytej w 2022 r. w UE pochodziło ze źródeł odnawialnych. W Polsce było to 16,9 proc.

23 proc. energii zużytej w 2022 r. w Unii Europejskiej pochodziło ze źródeł odnawialnych. W porównaniu z 2021 r. oznacza to wzrost o 1,1 pkt. proc. - podał Eurostat. W Polsce było to 16,9 proc. Wśród krajów UE liderem...

Program dedykowany osobom fizycznym. Budżet w wysokości 400 mln zł skierowany zostanie do prosumentów, planujących zakup i montaż nowych przydomowych elektrowni wiatrowych. Przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych,  lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową oraz dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator (o pojemności minimalnej 2 kWh).

4. Energia dla wsi

Jest to kontynuacja istniejącego już programu, z planowanym zwiększeniem budżetu do 3 miliardów zł, w tym 1 miliard zł dla zwrotnych form dofinansowania oraz 2 miliardy zł dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacji). Beneficjentem programu będzie mogła być, jak dotychczas, spółdzielnia energetyczna lub jej członek oraz rolnicy, którzy będą mogli się ubiegać się o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii zlokalizowanymi na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Intensywność dofinansowania uzależniona będzie m.in. od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju instalacji OZE i jej mocy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dedykowanej Funduszowi Modernizacyjnemu - tutaj.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama