Do kiedy trzeba zapłacić rolnicze składki za trzeci kwartał?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-06-2022,9:20 Aktualizacja: 21-06-2022,9:26
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w trzecim kwartale 2022 r.

Tak jak w mijającym kwartale, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w trzecim kwartale wynosi 60 zł miesięcznie.

RPO, KRUS, Ryszard Bartosik, PROW 2023-2027, ubezpieczenie w KRUS

Wymóg ubezpieczenia w KRUS zniknie? Resort odpowiada w sprawie dyskryminacji

Będą poszukiwane rozwiązania, które pozwolą uniknąć sygnalizowanych przez RPO wątpliwości. Planowane na lata 2023-2027 zakładają likwidację wymogu ubezpieczenia w KRUS - odpowiada MRiRW na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich. RPO...

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi nadal 20 zł miesięcznie (1/3 pełnej składki). Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w trzecim kwartale także się nie zmienia i wynosi 108 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych to:

  • 12 proc. emerytury podstawowej (1084,58 zł), tj. 130 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 260 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 390 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 521 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych

"Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za III kwartał 2022, tj. 31 lipca, przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, realizacja tego obowiązku powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia" - wskazuje KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt