Wymóg ubezpieczenia w KRUS zniknie? Resort odpowiada w sprawie dyskryminacji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-05-2022,10:00 Aktualizacja: 15-05-2022,10:35
A A A

Będą poszukiwane rozwiązania, które pozwolą uniknąć sygnalizowanych przez RPO wątpliwości. Planowane na lata 2023-2027 zakładają likwidację wymogu ubezpieczenia w KRUS - odpowiada MRiRW na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.

RPO podkreślał w swoim wniosku, że rolnicy ubezpieczeni w ZUS są dyskryminowani przy udzielaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warunkiem przyznania wsparcia jest bowiem zgłoszenie do ubezpieczenia w KRUS.

ubezpieczenie społeczne rolników, KRUS, ZUS, RPO, Marcin Wiącek

Dyskryminacja przy pomocy z PROW? RPO pisze do ministra

Rolnicy ubezpieczeni w ZUS są dyskryminowani przy udzielaniu dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - przekonuje rzecznik praw obywatelskich (RPO). Chodzi o to, że warunkiem przyznania wsparcia jest zgłoszenie do...

Z obszernej odpowiedzi resortu rolnictwa wynika, że rozwiązania projektowane w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zakładają likwidację wymogu ubezpieczenia w KRUS w odniesieniu do instrumentów stanowiących kontynuację poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" oraz "Premie dla młodych rolników".

W przypadku poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" MRiRW zapewnia natomiast, że w trakcie prac dotyczących nowego okresu programowania (2023-2027) będą poszukiwane rozwiązania, które pozwolą uniknąć sygnalizowanych przez RPO wątpliwości dotyczących dyskryminacyjnego charakteru wymogów związanych z ubezpieczeniem w KRUS.

W piśmie sygnowanym przez wiceministra Ryszarda Bartosika czytamy, że na obecnym, końcowym etapie wdrażania PROW 2014-2020, zmiana Programu i przepisów prawa w zakresie warunku dotyczącego ubezpieczenia nie jest możliwa.

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników, dodatki rolnicze

Emerytury, renty i dodatki w górę. KRUS podaje kwoty

Od 1 marca emerytury i renty oraz dodatki wypłacane przez nas zostaną podwyższone - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dotyczy to około 1,02 mln emerytów i rencistów. To kwestia waloryzacji emerytur i rent...

"Należy jednak podkreślić, że w analogicznym instrumencie wsparcia, który jest przewidziany w projekcie Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS nie jest planowany" - wskazuje wiceszef resortu.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego dyskryminacji zwraca uwagę, że programy pomocy w sektorze rolnictwa realizują różne cele.

Realizacja każdego z celów wymaga wprowadzenia adekwatnych kryteriów przyznania pomocy, w tym kryteriów podmiotowych, uwzględniających dotychczasowe (przed przyznaniem pomocy) i docelowe (po przyznaniu pomocy) cechy beneficjentów, takie jak dotychczasowy sposób zarobkowania, rodzaj i wielkość dotychczasowej działalności, podjęcie określonej działalności, rozmiary i wielkość docelowej (podjętej) działalności.

"Obowiązujące przepisy prawa ubezpieczeń społecznych przewidują różne tytuły podlegania ubezpieczeniom w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności, a także regulują sytuacje związane ze zmianą rodzaju prowadzonej działalności lub podjęciem dodatkowej działalności. Status danego podmiotu w systemie ubezpieczeń społecznych odzwierciedla więc istotne cechy beneficjentów i może stanowić kryterium przyznania określonej pomocy lub zobowiązanie beneficjentów, tak aby najpełniej realizować cele danego programu pomocy" - wyjaśnia Bartosik.

Jak podkreśla, wymagania dotyczące ubezpieczenia beneficjenta w ZUS lub KRUS mogą pozwalać na wyodrębnienie podmiotów charakteryzujących się w takim samym stopniu określoną cechą istotną (relewantną), pozwalającą na uznanie ich za adresatów określonego instrumentu wsparcia.

Zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów byłoby w takiej sytuacji uzasadnione i nie miałoby charakteru dyskryminacyjnego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement