Będą dopłaty do ubezpieczenia zwierząt w związku z salmonellą

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-09-2022,8:00 Aktualizacja: 24-09-2022,20:06
A A A

Od 30 września do 31 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dopłatę do umów ubezpieczeniowych zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą.

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oprócz tego posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów zwierząt.

dopłaty do nawozów, KRIR, Ryszard Bartosik, Henryk Kowalczyk

Nie wszyscy rolnicy dostali dopłaty "nawozowe". Pieniądze potrzebne na siewy

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z wnioskiem do Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa o pilne zakończenie wypłaty należnych rolnikom środków z tytułu dopłat do nawozów. Wystąpienie jest pokłosiem odpowiedzi...

Beneficjentem pomocy może być hodowca, który w ramach prowadzonej działalności rolniczej musi mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, przy czym nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Pomoc przyznaje się w wysokości 70 proc. opłaconej składki, pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc., jednak dopłaty do ubezpieczenia nie mogą objąć okresu przed 1 kwietnia 2022 r. - poinformowała ARiMR.

O pomoc może się też starać przedsiębiorca zagraniczny, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Polski, jednak firma musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Dopłaty przysługują również producentom rolnym, którzy są wspólnikami spółki cywilnej.

Jest to pierwszy nabór z działania "Zarządzanie ryzykiem" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na ten cel przewidziano ponad 108 mln euro. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe ARIMR osobiście, za pomocą poczty czy platformy ePEAP.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie