Nie wszyscy rolnicy dostali dopłaty "nawozowe". Pieniądze potrzebne na siewy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-09-2022,8:00 Aktualizacja: 17-09-2022,19:38
A A A

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z wnioskiem do Henryka Kowalczyka, wicepremiera, ministra rolnictwa o pilne zakończenie wypłaty należnych rolnikom środków z tytułu dopłat do nawozów.

Wystąpienie jest pokłosiem odpowiedzi resortu na wcześniejszy wniosek rolniczego samorządu w sprawie przyspieszenia wypłaty środków w ramach dofinansowania zakupu nawozów.

dopłaty do nawozów, Janusz Wojciechowski, Henryk Kowalczyk, wsparcie dla rolnictwa, ceny żywności

MRiRW pracuje nad kolejnymi dopłatami do nawozów

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa poinformował, że resort pracuje nad kolejnym wsparciem dla rolników na zakup nawozów. Polska już raz skorzystała z takiej pomocy unijnej. Wicepremier pytany o dopłaty do nawozów powiedział,...

W piśmie sygnowanym przez wiceministra Ryszarda Bartosika poinformowano bowiem, że wypłaty rozpoczęły się w lipcu i do 30 sierpnia wypłacono około 2050 mln zł dla 331 756 rolników. Oznacza to, że przekazano nieco ponad połowę środków przeznaczonych na dotacje do zakupionych nawozów.

"Rolnicy zwracają się do KRIR z informacjami, że nie otrzymali dopłat, prosząc o interwencję. Trwa okres siewów ozimin i potrzebują środków na zakup materiału siewnego i nawozów. Producenci rolni wciąż nie otrzymali zwrotu zainwestowanych pieniędzy, na które liczyli. Rolnicy, którzy nie otrzymali dopłaty, nie są w stanie kupić materiału siewnego, bo ten znacznie podrożał" - argumentuje krajowa rada.

Wystąpienie konkluduje z prośbą o sfinalizowanie wypłaty dopłat do zakupionych nawozów we wrześniu, aby rolnicy zdążyli zasiać zboża na następny sezon.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie