ARiMR wydłuża terminy naborów składania wniosków o wsparcie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
22-04-2020,12:30 Aktualizacja: 22-04-2020,12:34
A A A

Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa ARiMR przedłużyła terminy naborów na "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" oraz "Modernizację gospodarstw rolnych" w obszarze e-nawadnianie.

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014–2020 wydłużono o dwa miesiące - z 17 kwietnia do 17 czerwca.

arimr, pandemia koronawirusa, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa

Termin składania wniosków o dopłaty będzie przedłużony

Jeżeli domagają się tego rolnicy, termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie przedłużony o miesiąc do 15 czerwca - poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. - Nie znam rolnika, który nie miałby...

Pomoc finansowana skierowana jest do dwóch grup. Pierwszą są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się ASF.

Na takie typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 - przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji - wyjaśnia ARiMR.

Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne.

Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020.

składki ubezpieczeniowe rolników, świadczenia, teresa hałas, rolnicza solidarność

Zwolnienie ze składek na KRUS. Dlaczego przychodzą nakazy płatnicze?

Bardzo szeroko rozpowszechniona wiadomość o zwolnieniu rolników ze składek ubezpieczeniowych za drugi kwartał dotyczy jednak tylko ich części. Rolnicza "Solidarność" wystąpiła o to, by była to całość. We wniosku do premiera...

W tym przypadku limit dofinansowania również wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

O trzy miesiące - z 20 kwietnia do 20 lipca - został z kolei wydłużony termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

O pomoc może wystąpić rolnik, który ma gospodarstwo co najmniej 1-ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej.

Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji: producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności. Przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania oraz jednocześnie ulepszające już istniejące instalacje oraz powiększające obszar nawadniania.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej