Eliminacje szkole XLIV 2020/2021 edycji OWiUR w październiku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-09-2020,18:00 Aktualizacja: 20-05-2021,10:59
A A A

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest zdeterminowany, aby eliminacje XLV edycji OWiUR odbyły się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Zresztą ze szkół w całym kraju docierają sygnały o tym, że placówki są zainteresowane przeprowadzeniem olimpijskich zmagań, pomimo panującego zagrożenia epidemicznego.

Testy z etapu szkolnego XLIV edycji OWiUR

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych udostępnił zadania testowe z eliminacji szkolnych XLIV edycji OWiUR, które odbyły się 25 października w kilkuset szkołach na terenie całego kraju. W każdym z 11 bloków...

Oczywiście, ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystko odbędzie się z zachowaniem przewidzianych zasad bezpieczeństwa.

Harmonogram Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w nowym roku szkolnym wygląda następująco:

* etap 1 (eliminacje szkolne) 23-24.10.2020 r.
* etap 2 (eliminacje okręgowe) 16-17.04.2021 r.
* etap 3 (eliminacje centralne) 11-12.06.2021 r.

Komitet Główny OWiUR informuje, że jest to wcześniej zatwierdzony harmonogram i nie ma obecnie podstaw do
jego zmiany. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek przesunięcia terminów poszczególnych etapów, informacja pojawi się na stronie.

W związku z epidemią koronawirusa nie udało się przeprowadzić eliminacji okręgowych i centralnych XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Komitet Główny OWiUR 12 maja br. zdecydował o zakończeniu olimpijskich zmagań na etapie szkolnym.

Nauczyciele z nagrodami. Puchar rektora pojechał do Nawojowej

Eliminacje centralne XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to nie tylko święto uczniów, którzy odebrali gratulacje i nagrody, ale również triumf nauczycieli, którym udało się przygotować swoich...
###

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

Patronem medialnym XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Sponsorzy i partnerzy OWiUR