Telefony kontaktowe

A A A

Telefony kontaktowe do Komitetu Głównego Olimpiady

Telefony kontaktowe do Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych:

Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel Przewodniczący tel. 22 59 320 40

Dr inż. Grzegorz Koc V-ce Przewodniczący ds. finansowych tel. kom. 600 872 614

Dr Agnieszka Ciesielska V-ce Przewodnicząca ds. organizacyjnych tel. 22 593 26 84

Dr inż. Jacek Rak Sekretarz tel. kom. 696 567 686

Prof. dr hab. Józef Starczewski Członek zarządu ds. naukowych tel. kom. 604 283 044