Znacznie słabsze od oczekiwań wyniki finansowe Feerum

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2016,10:40 Aktualizacja: 29-05-2016,10:56
A A A

Spółka Feerum, która jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe czy kukurydza, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał br.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 11,2 mln zł, co oznacza spadek o 26,6 proc. w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2015 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom blisko 3 mln zł (wobec 3,2 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny wyniósł ponad 0,5 mln zł, natomiast zysk netto 0,3 mln zł.  

Feerum SA, produkcja, elewatory zbożowe, suszenie, magazynowanie, wyniki finansowe

Bardzo dobre wyniki Feerum. Zysk netto wyższy o 83,4 proc.

Spółka Feerum SA, jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, kukurydza, rośliny strączkowe i oleiste,...
"Słabsze wyniki finansowe w ujęciu rok do roku związane były z przesunięciem okresu przyznawania dofinansowania unijnego z ARiMR, a co za tym idzie - przesunięciem części kontraktów" - informuje spółka w komunikacie i podkreśla, że pierwsze miesiące roku są zwykle dla Feerum "okresem słabszych przychodów ze względu na sezonowość rynku, na którym działa".

"Popyt na elewatory jest silnie powiązany ze zbiorami zbóż i innych produktów roślinnych. Grupa tradycyjnie odnotowuje wzrost przychodów w miesiącach marzec-październik, kiedy następuje realizacja zamówień klientów zwiększających swoje zdolności magazynowe" - czytamy w informacji.

Spółka dysponuje obecnie portfelem zamówień obejmującym 21 umów o łącznej wartości ponad 18 mln zł z terminem realizacji w 2016 roku, czyli niższym w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku.

Feerum publikuje wyniki finansowe za 2014 rok

Feerum SA, jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne,...
Zarząd ocenia to zjawisko jako przejściowe, wynikające z przesuniętego okresu przyznawania dofinansowania unijnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów.

Perspektywy rozbudowy portfela w roku 2016 pozostają obiecujące. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 80 mln zł, z kolei portfel z terminem realizacji 2016-2017 obejmuje projekty o łącznej wartości ponad 200 mln zł.

Na  lata 2016-2017 spółka zapowiedziała realizację planu inwestycyjnego o łącznej wartości 6 mln zł, który obejmuje prace badawczo-rozwojowe nad lekkimi, ortotropowymi konstrukcjami silosów, rozbudowę parku maszynowego, a także modernizację hali produkcyjnej w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021

WAŻNE TERMINY

29.12  26.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie ochrony wód przed azotanami <-- zobacz więcej

31.12 - 29.03.2021 nabór wniosków o dofinansowanie na ochronę przed ASF/powodzią  <-- zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych