Feerum publikuje wyniki finansowe za 2014 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
19-03-2015,11:05 Aktualizacja: 19-03-2015,11:35
A A A

Feerum SA, jeden z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne, opublikował wyniki finansowe za zeszły rok.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 65,4 mln zł, w porównaniu do 90,6 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA osiągnął poziom 11,5 mln zł w stosunku do 16,5 mln zł po 2013 roku, natomiast zysk netto wyniósł 6,9 mln zł, w porównaniu do 12 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku.

Dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych spółka ma wysoki portfel zamówień, który obejmuje obecnie 54 umowy o łącznej wartości ponad 55,5 mln zł z terminem realizacji w 2015 roku.

W 2014 roku spółka zakończyła realizację planu inwestycyjnego przewidzianego na lata 2013-2014 o łącznej wartości 34,4 mln zł, związanego z rozbudową mocy produkcyjnych, rozwojem sieci sprzedaży w kraju i zagranicą oraz wprowadzeniem do oferty innowacyjnych produktów, które zapewnią technologiczną przewagę rynkową oraz przyczynią się do obniżenia kosztów produkcji.

W ramach realizacji tego programu w czerwcu 2014 roku spółka Feerum oddała do użytku halę magazynowo-produkcyjną o powierzchni 8,2 tys. metrów kwadratowych, zakupione zostały nowe maszyny i urządzenia oraz wdrożony zintegrowany program zarządzania przedsiębiorstwem.

Na finansowanie tych projektów spółka pozyskała wsparcie z funduszy europejskich w wysokości blisko 13 mln zł. W wyniku tych inwestycji, Feerum podwoiła swoje moce produkcyjne i dysponuje obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie zakładów produkcyjnych w swoim sektorze.

W 2014 spółce przyznano kolejne zezwolenie na działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE). Feerum planuje kolejne inwestycje w LSSE na poziomie 20 mln zł, które zostaną zrealizowane do końca 2018 r.

W zeszłym roku Feerum podpisało umowy na kolejne dotacje unijne w kwocie blisko 10,8 mln zł, które otrzyma w latach 2014-2016 (m.in. na opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych, dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych m.in. linię do walcowania profili).

Wybrane dane finansowe  Feerum przedstawia poniższa tabela:

tys. PLN

2014

2013

Zmiana %

Przychody netto ze sprzedaży

65 417

90 645

-27,8%

Zysk brutto ze sprzedaży

14 863

21 170

-29,8%

Rentowność brutto na sprzedaży

22,7%

23,4%

-3,0%

EBITDA

11 492

16 516

-30,4%

Rentowność EBITDA

17,6%

18,2%

-3,3%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

7 061

13 633

-48,2%

Rentowność EBIT

10,8%

15,0%

-28,0%

 

Zysk netto

6 947

12 033

-42,3%

 

Rentowność netto

10,6%

13,3%

-20,3%

Spółka Feerum wypracowała w 2014 roku wyniki finansowe zgodne z założeniami. Zmniejszony poziom sprzedaży był wynikiem przede wszystkim przesuniętego okresu przyznawania dofinansowania unijnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów spółki oraz przekształceń organizacyjnych, zmniejszających przejściowo możliwości realizacji inwestycji.

Biuro prasowe Feerum zwraca uwagę, że na wyniki sprzedaży miała też wpływ niestabilność na niektórych rynkach eksportowych, w tym na rynku ukraińskim. "Warto jednocześnie podkreślić rozpoczęcie z sukcesem w II półroczu 2014 roku sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej, poprzez wejście na rynek niemiecki" - informuje Feerum.

Spółka podkreśla, że wciąż obserwuje dalszy wzrost popytu na elewatory, zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej